Tin PVEP Mỏ Đại Hùng hỗ trợ thuyền viên bị nạn
Ngày 21/10/2017, Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP – POC) – đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí, đã hỗ trợ chăm sóc y tế và vận chuyển về bờ một thuyền viên của tàu cá của tỉnh Khánh Hòa (KH 91016) bị thương ngón cái bàn tay phải khi đang thả lưới bị vướng vào mắt lưới.