Tin PVEP PVN CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH VIÊN HĐTV, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PVEP
Chiều ngày 16/10/2019 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).