Tin PVEP Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Chủ tịch HĐTV PVEP: Thành công của PVEP hôm nay là kết quả của tinh thần "dám nghĩ - dám làm"
Trong suốt 35 năm qua, các thế hệ “người đi tìm lửa” PVEP luôn đột phá, tiên phong, nỗ lực, trách nhiệm để xây dựng và phát triển Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thành công như hôm nay. TS.Trần Quốc Việt - Chủ tịch HĐTV PVEP đã có những chia sẻ về con đường đầy gian nan nhưng rất đỗi tự hào đó.