Tin PVEP Giàn Đại Hùng 01 hỗ trợ y tế cho 2 ngư dân bị thương
Vừa qua, giàn Đại Hùng 01 thuộc Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) đã tiếp nhận và hỗ trợ y tế cho 2 ngư dân bị thương khi đang làm việc trên tàu cá gần khu vực mỏ.