Tin PVEP ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PVEP LẦN III VỀ NGUỒN TẠI MỎ TIỀN HẢI C
Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thăm do Khai thác Dầu khí (PVEP) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-202, trong 2 ngày 23/5 – 24/5/2020, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ đã có chuyến đi về nguồn thăm Khu lưu niệm Công trình Dầu khí đầu tiên của Việt Nam tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình nhằm ôn lại những đóng góp của các thế hệ đi trước đã góp phần vun đắp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của PVEP và Ngành Dầu khí.