Tin PVEP PVEP POC cán đích ở mức sản lượng 425.000 tấn dầu
Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) đã hoàn thành kế hoạch năm 2017 với sản lượng 425.000 tấn dầu. pvep poc can dich o muc san luong 425000 tan dau