Tin PVEP Liên chi đoàn PVEP Hà Nội tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đại hội bầu Ban chấp hành mới
Chiều ngày 17/3 vừa qua, tại trụ sở Tổng Công ty đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên chi đoàn PVEP Hà Nội.