Tin PVEP LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ
Ngày 7/11/2019 tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị của TCT. Lễ trao Quyết định bổ nhiệm được thực hiện trực tuyến giữa Hà Nội và Chi nhánh PVEP tại Tp.HCM