Tin PVEP PVEP ký kết các hợp đồng cung cấp dầu thô và khí
Ngày 14/7 tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký kết các hợp đồng cung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất, cung cấp và tiêu thụ khí mỏ Kỳ Lân.