Tin PVEP HỘI THẢO TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ PVEP CHỦ ĐỀ: " GẮN KẾT ĐỘI NGŨ - ONE PVEP"
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, trong các ngày 18 - 19/10 vừa qua tại Hạ Long – Quảng Ninh, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã tổ chức chương trình Hội thảo và các hoạt động tập huấn với chủ đề "GẮN KẾT ĐỘI NGŨ - ONE PVEP" dành cho các cán bộ quản lý cấp trung của Tổng Công ty.