Tin PVEP DUY TRÌ "MỤC TIÊU KÉP", PVEP VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 7
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và an toàn cho người lao động