Tin PVEP PVEP ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn với Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch
Ngày 6/8 tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn trị giá 2.000 tỷ đồng với Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Sở giao dịch).