Tin PVEP PVEP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI, NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2019
Ngày 28/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, PVEP đã triển khai một số hoạt động để hưởng ứng các sự kiện: "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019" và hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhân Ngày Đại dương thế giới (08/6/2019) với chủ đề “Giới và Đại dương” và Ngày Môi trường thế giới năm 2019" (05/6/2019) với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”