Tin PVEP SÔI NỔI HỘI THAO PVEP CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Ngày 7/3 tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội thao PVEP chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.