Tin PVEP Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH CỤ THỂ, ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PVEP
Ngày 23/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Tập đoàn với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.