Tin PVEP PVEP tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Phó Tổng giám đốc Phạm Xuân Sơn, Vũ Minh Đức
Ngày 10/12/2018, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với các đồng chí Phạm Xuân Sơn, Vũ Minh Đức trên cơ sở chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ của PVEP.