Tin PVEP PVEP thúc đẩy triển khai chương trình hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng
Chiều ngày 12/4, tại TP HCM, Ban Công nghệ và An toàn Môi trường (CN&ATMT) Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP.