Tin PVEP Cần một cơ chế thích đáng cho PVEP
Chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), phóng viên Báo Năng lượng Mới đã có cuộc trò chuyện với nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVEP Trần Ngọc Cảnh.