Tin PVEP GIÀN ĐẠI HÙNG 01 HỖ TRỢ NGƯ DÂN GẶP NẠN TRÊN BIỂN
Vừa qua, giàn Đại Hùng 01 do Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) quản lý đã tiếp nhận cứu hộ, hỗ trợ y tế cho một ngư dân gặp tai nạn lao động trên biển.