Tin PVEP Lãnh đạo Petrovietnam làm việc với PVEP về chương trình giám sát hoạt động SXKD năm 2022
Ngày 30/9/2022 tại trụ sở Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do ông Trần Bình Minh – Thành viên HĐTV dẫn đầu đã thăm và làm việc với PVEP về chương trình kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên của HĐTV Tập đoàn năm 2022.