NGÀNH DẦU MỎ CÓ THỂ TIẾT KIỆM TỚI 100 TỶ USD NHỜ CÔNG NGHỆ, TỰ ĐỘNG HÓA
Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad cho biết ngành dầu và khí trên toàn cầu có thể tiết kiệm tới 100 tỷ USD thông qua tự động và số hóa trong những năm 2020.
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ALGERIA THÔNG QUA DỰ LUẬT DẦU KHÍ GÂY TRANH CÃI
Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad cho biết ngành dầu và khí trên toàn cầu có thể tiết kiệm tới 100 tỷ USD thông qua tự động và số hóa trong những năm 2020.
CẦN CÓ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHAI THÁC MỎ NHỎ, MỎ CẬN BIÊN KHU VỰC PHÍA BẮC MỎ SÔNG HỒNG <
Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad cho biết ngành dầu và khí trên toàn cầu có thể tiết kiệm tới 100 tỷ USD thông qua tự động và số hóa trong những năm 2020.