Dự thảo Luật dầu khí: Cần cơ chế để 'đánh thức nàng công chúa dầu khí xinh đẹp đang ngủ'
TTO - Dự thảo Luật dầu khí (sửa đổi) qua nhiều lần được góp ý, bổ sung, chỉnh lý và đang đi đến giai đoạn hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).
'Dầu không có thì khuyến khích giời đi nữa cũng không ăn thua'
TTO - Dự thảo Luật dầu khí (sửa đổi) qua nhiều lần được góp ý, bổ sung, chỉnh lý và đang đi đến giai đoạn hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).
Phát sóng phim tài liệu "Khi niềm tin thắp lửa" <
TTO - Dự thảo Luật dầu khí (sửa đổi) qua nhiều lần được góp ý, bổ sung, chỉnh lý và đang đi đến giai đoạn hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).