PVN luôn sát cánh cùng PVOIL
Ngày 22/3, tại TP HCM, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dẫn đầu đoàn công tác PVN đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh khẳng định PVN luôn sát cánh cùng PVOIL.
Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh làm việc với PTSC
Ngày 22/3, tại TP HCM, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dẫn đầu đoàn công tác PVN đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh khẳng định PVN luôn sát cánh cùng PVOIL.
Bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng Thành viên PVN <
Ngày 22/3, tại TP HCM, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dẫn đầu đoàn công tác PVN đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh khẳng định PVN luôn sát cánh cùng PVOIL.