OPEC+ NHẤT TRÍ TĂNG TỪ TỪ SẢN LƯỢNG DẦU THÔ
AP ngày 1/4/2021 đưa tin tại cuộc họp cấp Bộ trưởng hôm thứ Năm, các nước OPEC+ đã nhất trí tăng từ từ sản lượng dầu thô; tăng thêm dần tới mức 2 triệu thùng/1 ngày trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7; theo lộ trình là tăng 350.000 thùng/1 ngày trong tháng 5, 350.000 trong tháng 6 và 400.000 trong tháng 7 và trong giai đoạn này, A-rập Xê-út sẽ ngừng việc tự cắt giảm 1 triệu thùng/1 ngày.
TÍN HIỆU LẠC QUAN CHO THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ NGAY TỪ MỞ ĐẦU PHIÊN HỌP MỞ RỘNG CẤP BỘ TRƯỞNG OPEC+
AP ngày 1/4/2021 đưa tin tại cuộc họp cấp Bộ trưởng hôm thứ Năm, các nước OPEC+ đã nhất trí tăng từ từ sản lượng dầu thô; tăng thêm dần tới mức 2 triệu thùng/1 ngày trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7; theo lộ trình là tăng 350.000 thùng/1 ngày trong tháng 5, 350.000 trong tháng 6 và 400.000 trong tháng 7 và trong giai đoạn này, A-rập Xê-út sẽ ngừng việc tự cắt giảm 1 triệu thùng/1 ngày.
GIÁ XĂNG DẦU HÔM NAY 2/4: BẬT TĂNG MẠNH, DẦU BRENT LÊN NGƯỠNG 65 USD <
AP ngày 1/4/2021 đưa tin tại cuộc họp cấp Bộ trưởng hôm thứ Năm, các nước OPEC+ đã nhất trí tăng từ từ sản lượng dầu thô; tăng thêm dần tới mức 2 triệu thùng/1 ngày trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7; theo lộ trình là tăng 350.000 thùng/1 ngày trong tháng 5, 350.000 trong tháng 6 và 400.000 trong tháng 7 và trong giai đoạn này, A-rập Xê-út sẽ ngừng việc tự cắt giảm 1 triệu thùng/1 ngày.