Tin PVEP SCHLUMBERGER MUỐN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC LÂU DÀI CỦA PVEP
Chiều ngày 23/02/2017 tại trụ sở Tổng Công ty, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Long và Phó Tổng Giám đốc Trần Bình Minh đã có buổi làm việc với Công ty Shchlumberger (SLB) về triển vọng hợp tác lâu dài đối với các dự án của PVEP.