Quốc tế

Trong vòng 2 thập kỷ đã qua, PVEP đã nỗ lực triển khai hoạt động đầu tư nhằm mở rộng các dự án thăm dò khai thác ra nước ngoài theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.

Đánh giá nhiều cơ hội từ năm 1997 và khởi đầu bằng việc tham gia cổ phần ghi danh trong dự án Tamtsaq (Mông Cổ) vào năm 1999, tuy nhiên đến tháng 8/2000, PVEP mới chính thức trở thành nhà đầu tư dầu khí quốc tế thông qua hoạt động nhận chuyển nhượng 4,5% cổ phần dự án Lô PM304, ngoài khơi Malaysia từ Amerada Hess. Tiếp nối thương vụ này với sự kiện đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cendor của lô PM304 vào năm 2006, đến nay, PVEP đã nhân rộng địa bàn hoạt động và số lượng các dự án dầu khí tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Đội ngũ nhân viên của PVEP đã khắc phục mọi khó khăn để chinh phục các dự án khó khăn, hầu hết đều phức tạp về địa chất và nằm ở những địa bàn xa xôi tận châu Phi, Nam Mỹ, Caribê, Trung Đông, Trung Á, bên cạnh một số dự án tại khu vực Đông Nam Á.

#

5

Dự án nước ngoài

1

Điều hành

2

Tham gia góp vốn

2

Liên doanh

Không kể nhiều dự án phải dừng tham gia do các yếu tố khách quan, Tổng Công ty hiện đang tham gia 5 dự án dầu khí ở nước ngoài gồm: 1 dự án ở châu Á (Iran), 1 ở châu Phi (Algeria), 3 ở khu vực Nam Mỹ (Peru 2 dự án và 1 dự án ở Venezuela). 

 

Trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu của PVEP là tiếp tục tập trung mở rộng hoạt động tìm kiếm thăm dò tại các địa bàn Tổng Công ty hiện có dự án; đa dạng hóa phương pháp tiếp cận các cơ hội và các tài sản dầu khí tại nước ngoài; ưu tiên mua các tài sản dầu khí có trữ lượng đã xác minh và các mỏ mới ở giai đoạn khai thác để đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng; chủ động tìm kiếm các cơ hội tham gia các hợp đồng tiềm năng trong giai đoạn thăm dò; đánh giá tình hình và điều kiện hiện tại để lựa chọn dự án phù hợp với khả năng tài chính của Tổng Công ty.