..
..
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Cùng với những thành tựu quan trọng trong hoạt động chính là thăm dò khai thác dầu khí, khơi những nguồn tài nguyên làm giàu cho Tổ quốc, đóng góp nguồn thu quan trọng cho Ngân sách Nhà nước và thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước trong những năm qua, hoạt động của PVEP và Ngành Dầu khí ở ngoài khơi thềm lục địa đã góp phần khẳng định và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trên biển Đông.

Sứ mệnh của PVEP còn được gắn liền với công tác an sinh xã hội với vai trò là một trong những đơn vị đi đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Bằng tấm lòng sẻ chia, thấm đẫm truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua, tập thể cán bộ nhân viên PVEP đã ủng hộ bằng cả tinh thần và vật chất, đóng góp mạnh mẽ, thiết thực trong công tác an sinh xã hội: tài trợ xây dựng các trường học, trạm y tế, nhà đại đoàn kết, nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các địa phương nghèo, vùng sâu vùng xa; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; ủng hộ các quỹ bảo trợ, các tổ chức xã hội…

Là một công ty dầu khí quốc tế, PVEP cũng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại các quốc gia có dự án đầu tư như các hoạt động ủng hộ nhân dân Cuba chịu ảnh hưởng của siêu bão nhiệt đới Gustav & Ike, tài trợ xây dựng trường học ở Viên Chăn - Lào, giúp đỡ nhân dân Myanmar phục hồi sau cơn bão Nargis cũng như các nạn nhân chịu hậu quả động đất tại Peru…

Năm 2015, mặc dù phải đối mặt với những thách thức hết sức to lớn do cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu thô trên thế giới đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động, doanh thu và lợi nhuận, nhưng với sự quan tâm nhiệt thành trong thực hiện công tác xã hội, PVEP cùng các đơn vị thành viên đã hết sức nỗ lực và với tình cảm, trách nhiệm của tập thể CBCNV, đã phấn đấu thực hiện được trên 80 chương trình, dự án an sinh xã hội với tổng kinh phí 106 tỷ đồng. Tính chung trong giai đoạn 2009 – 2015, kể từ khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tích cực đi đầu thực hiện Nghị quyết 30/08/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ, Tổng Công ty PVEP cùng các công ty thành viên, liên doanh đã dành ngân sách 682 tỷ đồng và 850 nghìn USD cho công tác an sinh xã hội.

Những đóng góp xứng đáng đó trong thực hiện trách nhiệm xã hội đã tô đậm một trong những nét giá trị cốt lõi tiêu biểu ở PVEP với vai trò là đơn vị Anh hùng Lao động, Tổng Công ty đặc biệt của Nhà nước.