TỔNG THƯ KÝ ASCOPE TRẦN HỒNG NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ CÁC QUAN CHỨC CẤP CAO NĂNG LƯỢNG ASEAN ĐẶC BIỆT

22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Hội nghị các quan chức cấp cao năng lượng ASEAN đặc biệt (Special Senior Officials Meeting on Energy “Special SOME”) đã được tổ chức trực tuyến do Việt Nam chủ trì với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý năng lượng trong khu vực, Ban Thư ký ASEAN, Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE), Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE).

Đây là cuộc họp thường niên trong khuôn khổ hợp tác năng lượng ASEAN nhằm đưa ra các kế hoạch công việc cụ thể trong năm và triển khai các chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN.

Tổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trần Hồng Nam, Tổng Thư ký ASCOPE đã đại diện cho 10 công ty dầu khí/cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí của 10 quốc gia thành viên ASEAN là thành viên của Hội đồng Dầu khí ASEAN cập nhật kết quả đạt được của Chương trình Liên kết Đường ống Dẫn khí ASEAN (Chương trình TAGP) và đề xuất kế hoạch công việc cụ thể trong năm 2021, năm đầu tiên trong Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2 (2021-2025) đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (AMEM) vào tháng 11 năm 2020.

Điểm nổi bật trong Chương trình TAGP thuộc Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2 (2021-2025) là chiến lược thúc đẩy phát triển thị trường khí chung cho khu vực ASEAN. Trong năm 2021, các thành viên sẽ lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp với tình hình Covid-19 để kết nối với các Bộ, Ngành, Chính phủ, các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường khí, góp phần vào nỗ lực chuyển dịch năng lượng trong khu vực.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 121