Đảng bộ Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

28/07/2023

Sáng 26/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn theo quy định và kiện toàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối); đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương; cùng các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn, chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; đại diện các Ban/ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí Bí thư Đảng ủy/Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì Hội nghị

Qua báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh, công tác của Đảng bộ, công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 được trình bày tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đánh giá, 6 tháng đầu năm 2023 công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện rất nghiêm túc, kịp thời 4 nhóm nhiệm vụ. Nhóm nhiệm vụ thứ nhất, Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị (Khóa XIII), cụ thể là Kết luận số 21 đã được thông qua về Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, cùng với đó là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; các nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Nhóm nhiệm vụ thứ 2 đã nỗ lực rất cao trong việc thực hiện các quy định của Trung ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế Nhà nước. Nhóm nhiệm vụ thứ 3 và thứ 4, liên quan đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp tổ chức, cán bộ cũng đã được triển khai thực hiện tốt.

"Thời gian qua, toàn Đảng bộ có sự đồng tâm nhất trí với tinh thần quyết tâm cao, tin tưởng vào tương lai phát triển dựa trên sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Đồng thời chúng ta cũng đang đón nhận những trọng trách, nhiệm vụ mới vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tổ chức thực hiện tốt trong giai đoạn tới với quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, nhất quán cao hơn nữa", Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phạm Xuân Cảnh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Tập đoàn trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, nhất là công tác xây dựng Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, phát triển đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy trong các tổ chức đảng... qua đó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn còn nhiều thách thức đặt ra, để hoàn thành kế hoạch quản trị của Tập đoàn cũng như công tác xây dựng Đảng đòi hỏi toàn Đảng bộ phải cố gắng, nỗ lực rất cao. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đề nghị toàn Tập đoàn tập trung thực hiện Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2023 của BCH Đảng bộ Tập đoàn, Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm công tác cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp năm 2023...;

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó Đảng ủy Tập đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, trọng tâm làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền các sự kiện của đất nước, của Tập đoàn gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự của các cơ quan tham mưu giúp việc cho Đảng ủy và các đoàn thể chính trị, xã hội của Tập đoàn, rà soát, hoàn thiện, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn

Bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn

Cũng trong chương trình, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn theo quy định và kiện toàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị\

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 74

Tin nổi bật