THÔNG TIN VỀ VIỆC BÀ VŨ THỊ NGỌC LAN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PVEP BỊ KHỞI TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN OCEANBANK

08/01/2019

Ngày 07/01/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc PVEP về tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank.

Bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc PVEP từ tháng 01/2009 và đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn.

Đây là một tổn thất về công tác cán bộ đối với PVEP. Hiện Tổng Công ty đã kịp thời phân công nhân sự thay thế tạm thời để đảm bảo duy trì bình thường và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. PVEP cũng đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết về Đảng, về chính quyền đối với bà Lan theo đúng các quy định hiện hành.

Trong việc hợp tác với Oceanbank và các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Tổng Công ty luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật cũng như các quy định liên quan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của PVEP, đồng thời chú trọng hiệu quả kinh tế và bảo toàn vốn của doanh nghiệp. PVEP không có chủ trương và không cho phép bất kỳ cán bộ, nhân viên nào nhận tiền chi ngoài lãi suất của các hợp đồng tiền gửi. Các nguyên tắc, nội quy này đã được phổ biến rộng rãi tới các bộ phận liên quan và cán bộ, nhân viên Tổng Công ty. Cho tới nay, Tổng Công ty PVEP đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo PVEP đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động Tổng Công ty vượt qua khó khăn, phát huy những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2018, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, năm bản lề để hoàn thành các mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020; đồng thời chuyên tâm trong công tác, đảm bảo hiệu quả và tuyệt đối an toàn các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, tránh những tác động tiêu cực đến tinh thần, phẩm chất và lòng yêu nghề của mỗi CBCNV./.

Thông tin bổ sung:

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA PVEP NĂM 2018

Với những nỗ lực, cố gắng của tập thể người lao động, trong năm 2018, PVEP đã đạt được những thành tựu đáng tự hào:

1.Về đích trước kế hoạch khai thác dầu/condensate 32 ngày, hoàn thành chỉ tiêu SLKT quy dầu trước 28 ngày và hoàn thành kế hoạch khai thác khí trước 14 ngày. Tổng sản lượng khai thác năm 2018 là 4,25 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 10,17 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm; trong đó, khai thác dầu/condensate là 3,18 triệu tấn và khai thác khí là 1,068 t m3.

2.Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính được Tập đoàn giao, đóng góp lớn cho NSNN:

- Tổng Doanh thu: 37,50 nghìn tỷ VNĐ, đạt 146% kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 12,59 nghìn tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế (trước phân bổ): 6.318 tỷ đồng.

- Nộp NSNN 10.521 tỷ VNĐ, đạt 164% kế hoạch năm.

- Dòng tiền được đảm bảo an toàn thanh khoản, với số dư tiền tại thời điểm 31/12/2018 là 11.370 tỷ đồng.

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư, sau khi tiến hành nhiều giải pháp về tiết giảm/tối ưu đầu tư và rà soát lại cơ cấu các nguồn (so với dự kiến không cân đối được 138 triệu USD tại thời điểm xây dựng kế hoạch đầu năm).

- Với kết quả lợi nhuận như trên thì hết năm 2018 PVEP sẽ bù đắp được một phần lỗ lũy kế và dự kiến Quý II/2019 PVEP xử lý xong lỗ lũy kế, thoát khỏi diện bị giám sát tài chính đặc biệt.

3.Đưa cụm mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (trước 19 ngày), tổng lưu lượng khí xuất hiện tại khoảng 160 triệu bộ khối/ngày; tiếp tục thực hiện các hạng mục phát triển với mục tiêu đưa Mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 vào khai thác trong tháng 1/2019.

4.Nhiều vấn đề tồn tại đã và đang được tích cực xử lý như hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại tổng thể PVEP; sắp xếp các Ban/VP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của TCT; Rà soát và trình PVN Điều lệ tổ chức hoạt động; quyết toán quỹ lương; giải quyết vấn đề công nợ tại các dự ánđề xuất thủ tục đầu tư với từng nhóm dự án sau khi QĐ 5524/QĐ-DKVN ngày 08/8/2013 của PVN hết hiệu lực

5.Ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên, mức thu nhập năm 2018 của người lao động được cải thiện. Thực hiện điều chỉnh lương chức danh, phụ cấp cho các cán bộ được đánh giá là Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là nguồn động viên cũng như chăm lo thiết thực cho đời sống cán bộ nhân viên.

 

 

 

 

Lượt truy cập: 181

Tin nổi bật