CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI LÔ 11-2, BỂ NAM CÔN SƠN, VIỆT NAM

22/06/2020

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trân trọng giới thiệu đến các đối tác tiềm năng cơ hội nhận chuyển nhượng 25% Quyền lợi Tham gia tại Hợp đồng Chia sản phẩm Lô 11-2 (“PSC”) với các thông tin cơ bản như sau:

  • Dự án: Lô 11-2, Bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam.
  • Vị trí: Phía Tây Bể Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu 320km về phía Đông Nam.
  • Diện tích Lô: 691 km2.
  • Mực nước biển: 85 – 90 m.
  • Hiện trạng Dự án: Dự án đang ở giai đoạn Khai thác.
  • Thời gian nhận Thư quan tâm: Trước ngày 30/6/2020.

Mọi thông tin cần tìm hiểu về cơ hội này xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Ông Phạm Ngọc Hiến – Ban Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: + 84 (24) 3772 6001;          Fax: + 84 (24) 3772 6027

Email: hienpn@pvep.com.vn

Lượt truy cập: 775