Thư ngỏ của Tổng Giám đốc PVEP về việc tích cực tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi"

19/10/2021

THƯ NGỎ

 về việc tích cực tham gia cuộc thi

“Tìm hiểu Luật Dầu khí và dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi”

Thân ái gửi toàn thể Cán bộ nhân viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí!

Luật Dầu khí được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 06/07/1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2008). Kể từ khi ban hành, cùng với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Luật Dầu khí đã hình thành khung pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của Ngành Dầu khí trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Nhờ đó, Ngành Dầu khí đã đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước cũng như cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, và góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Xuất phát từ thực tiễn quản lý, thực trạng thi hành pháp luật và bối cảnh tình hình hiện nay, việc xây dựng, hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) là hết sức cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý, hạn chế và loại bỏ nhiều vướng mắc, tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Đặc biệt, nâng cao hiệu lực thi hành và bảo đảm tính đồng bộ, tương thích của Luật Dầu khí với các luật khác có liên quan.

Sự tham gia tích cực của cán bộ nhân viên trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi”, cũng như trong công tác xây dựng, hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ phát huy kiến thức, trí tuệ và sự hiểu biết về pháp luật dầu khí của tập thể cán bộ nhân viên PVEP với vai trò là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. Điều này cũng là trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên đối với sự phát triển bền vững của PVEP, góp phần tạo cơ sở, nền tảng vững chắc và toàn diện hơn cho việc phát triển Ngành Dầu khí trong tương lai sắp tới.

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi” của Tổng công ty sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2021 đến ngày 02/11/2021. Các nội dung về thể lệ cuộc thi và cơ cấu giải thưởng sẽ được đăng tải trên hệ thống E-Office, Website và Facebook của Tổng công ty.

Tôi hy vọng đây không chỉ là kênh truyền tải kiến thức hiệu quả, còn là kênh tham vấn nhiều ý kiến đóng góp hữu ích và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên PVEP, những người luôn dành sự quan tâm và nhiệt huyết với Ngành Dầu khí.

Chúc toàn thể cán bộ nhân viên PVEP đạt kết quả cao và chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Nam

Lượt truy cập: 136