Thông báo mời thầu: "Tổ chức hội thảo chuyên môn nội bộ PVEP-ITC năm 2022"

03/11/2022

Chi nhánh Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Trung tâm Kỹ thuật (PVEP - ITC) trân trọng thông báo mời thầu gói "Tổ chức hội thảo chuyên môn nội bộ PVEP-ITC năm 2022" cụ thể:

Thông tin

Chi tiết

Bên mời thầu

Chi nhánh TCT Thăm dò Khai thác Dầu khí – Trung tâm Kỹ thuật (PVEP – ITC)

Tên gói thầu

Tổ chức hội thảo chuyên môn nội bộ PVEP-ITC năm 2022

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Hình thức LCNT

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng

Đơn giá cố định

Chi tiết nguồn vốn

Chi phí quản lý chung của PVEP

Thời gian nhận HSDT từ ngày

10:00:00 ngày 03/11/2022 đến ngày 14:00:00 ngày 23/11/2022

Thời điểm đóng mở thầu

14:00:00 ngày 23/11/2022

Thời gian thực hiện hợp đồng

45 ngày

Dự toán gói thầu

776.001.600 VNĐ

Địa điểm mở thầu

PVEP-ITC (Tòa nhà Victory, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM)

Số hiệu KHLCNT

202/TTKT-TH

 

 

Lượt truy cập: 26