PVEP tập trung vào các nhiệm vụ gia tăng trữ lượng, tăng cường sản lượng, triển khai đầu tư

19/07/2023

Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ngày 18/7 về sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự buổi làm việc có Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Dương Mạnh Sơn, cùng lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía PVEP có Chủ tịch HĐTV Trần Quốc Việt, Tổng Giám đốc Trần Hồng Nam, các đồng chí lãnh đạo trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban/Văn phòng Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh, dự án của PVEP.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam đã báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong bối cảnh nhiều biến động, thách thức, ngay từ đầu năm 2023, PVEP đã tập trung duy trì quản trị biến động, quản trị chi phí, tập trung điều hành khai thác với mục tiêu đảm bảo kế hoạch quản trị được Tập đoàn giao cùng với việc thúc đẩy hoạt động đầu tư cho năm 2023 và các năm tiếp theo. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, PVEP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí và hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 6 tháng.

PVEP đã đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tình hình an ninh, an toàn tại văn phòng PVEP và các đơn vị/dự án, cũng như các công trình dầu khí được duy trì, đảm bảo tốt; không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến vi phạm các công trình dầu khí.

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam báo cáo tại buổi làm việc

Điểm sáng của PVEP trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm là việc gia tăng trữ lượng đạt 2,20 triệu tấn quy dầu từ giếng Bunga Lavatera-1 (Lô PM3CAA) và DHN-4XP (Lô 05-1a). Mới đây nhất, ngày 8/6/2023, PVEP POC đã thử vỉa thành công giếng Đại Hùng Nam-4X Lô 05-1(a) với lưu lượng thử tối đa đạt khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày. Đây là những phát hiện mới đầy tiềm năng, mở ra cơ hội phát triển cho PVEP trong thời gian tới.

Cùng với đó, PVEP đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác quy dầu trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1,84 triệu tấn (toàn đề án là 3,66 triệu tấn quy dầu), đạt 114% kế hoạch Tập đoàn và 100% kế hoạch quản trị năm 2023. Trong đó, sản lượng dầu và condensate trong 6 tháng đầu năm là 1,23 triệu tấn (toàn đề án là 2,41 triệu tấn), vượt 10% kế hoạch Tập đoàn giao và 100% kế hoạch quản trị. Sản lượng khí bán trong 6 tháng đầu năm là 613 triệu m3 (toàn đề án là 1.248 triệu m3), đạt 124% kế hoạch 6 tháng và 100% kế hoạch quản trị.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP và người điều hành tiếp tục tập trung thực hiện các công việc phát triển mỏ tại các dự án mỏ Đại Hùng pha 3 (Lô 05-1a), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B (Lô 15-1), mỏ KNT&KTN (Lô 09-2/09), Lô B&48/95 và 52/97, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/MOM (Lô 433a&416b). Bên cạnh đó, PVEP triển khai nghiên cứu, rà soát, đánh giá các phương án phát triển cho các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, các mỏ sắp hết hạn hợp đồng dầu khí; đồng thời nghiên cứu chiến lược phát triển khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ.

PVEP cũng tích cực triển khai công tác phát triển tại các dự án trọng điểm như tiếp tục thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công chế tạo chân đế, topside WHP-DH1 dự án Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a); thiết kế chi tiết, mua sắm, khởi công chế tạo chân đế CPP-KNT Lô 09-2/09; triển khai đấu thầu gói EPCIC, gói Compressor package, tiếp tục đàm phán GSPA Sư Tử Trắng pha 2B cùng một số công việc liên quan đến các dự án đầu tư trọng điểm…

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với việc hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính trong 6 tháng đầu năm. Tổng doanh thu phần PVEP ước tính 19.263 tỷ đồng (toàn đề án là 39.980 tỷ đồng), đạt 133% kế hoạch 6 tháng và 68% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước 6 tháng là 8.127 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 5.460 tỷ đồng (toàn đề án là 15.124 tỷ đồng), đạt 138% kế hoạch 6 tháng và 70% kế hoạch năm. Đặc biệt, PVEP nỗ lực xử lý thành công lỗ lũy kế từ các năm trước.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Dương Mạnh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Giá trị đầu tư trong 6 tháng đạt là 96 triệu USD với việc hoàn thành 2/2 giếng khoan thăm dò, 5 giếng khoan phát triển từ năm 2022 và 6/7 giếng khoan phát triển năm 2023, cùng với việc thực hiện công tác phát triển mỏ Dự án Lô 05-1a, Lô 433a-416b và công tác chuẩn bị phát triển mỏ các dự án khác.

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2023, Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam cho rằng với việc hoàn thành mục tiêu 6 tháng đầu năm, PVEP đã sẵn sàng các nguồn lực về tài chính để triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Luật Dầu khí năm 2022 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023 và Nghị định 45/2023 hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí đã ban hành dần tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt pháp lý dự án là những cơ hội để PVEP triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo PVEP đã có những ý kiến trao đổi, làm rõ một số giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tạo động lực cho năm mới 2024. Ngoài ra, PVEP cũng đề xuất một số kiến nghị để Petrovietnam xem xét phê duyệt Chiến lược phát triển PVEP, hỗ trợ các điều kiện để PVEP hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch 5 năm cùng với đề xuất giải pháp đối với một số dự án, công tác phát triển mỏ và tài chính liên quan. Lãnh đạo Tập đoàn và các ban chuyên môn đã có ý kiến trả lời, trao đổi thảo luận về các vấn đề kiến nghị của PVEP.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm PVEP cần tập trung triển khai tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là gia tăng trữ lượng, tăng cường sản lượng và triển khai đầu tư. Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà PVEP đạt được trong nửa đầu năm 2023, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đánh giá những chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác và tài chính của PVEP đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm tỉ trọng lớn trong thành tích chung của Tập đoàn, điều này càng khẳng định vai trò và vị trí đơn vị chủ lực trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn. Trong nửa cuối năm 2023, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP từ tổng công ty cho đến các đơn vị, dự án cần phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong cả năm song song với việc đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị PVEP rà soát, xem xét, đánh giá về các mặt hạn chế, tiếp tục nâng cao công tác quản trị và có kế hoạch, giải pháp khắc phục hiệu quả, phù hợp. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý PVEP phải xây dựng kế hoạch tổng thể về chuyển dịch năng lượng để kịp thời nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để phát triển, tập trung nghiên cứu và triển khai các giải pháp giảm phát thải CO2; đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số để đồng bộ với hệ sinh thái chung Petrovietnam. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng yêu cầu PVEP tập trung cho các dự án đầu tư phát triển trọng điểm như Đại Hùng pha 3, Lô B... và công tác chuẩn bị đầu tư dự án Sư Tử Trắng pha 2B.

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tổng công ty, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc để từ đó làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng thời cam kết tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ của cả năm, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Tập đoàn dành cho PVEP.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 90