PVEP, MODEC và PV TRANS ký hợp đồng thuê tàu FPSO cho Mỏ Sông Đốc

22/06/2017

Chiều ngày 22/06/2017, tại trụ sở PVEP đã diễn ra lễ ký thỏa thuận bàn giao và cho thuê tàu FPSO cho mỏ Sông Đốc.
Sau qua trình đàm phán kéo dài từ tháng  3 năm 2017 đến ngày ký kết thỏa thuận là ngày 22/06/2017 với 03 cuộc họp của MODEC và 07 cuộc họp với SPO.

PVEP POC, MODEC, PV Trans ký hợp đồng thuê tàu FPSO cho Mỏ Sông Đốc dưới sự chứng kiến của đại diện Chính phủ và lãnh đạo PVEP 

Theo thỏa thuận bàn giao được ký giữa 3 bên PVEP/Modec/SPO: Modec (công ty con là Song Doc MV19 B.V.) sẽ chuyển giao quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tàu cho Công ty Dịch vụ Ngoài khơi Phía Nam (SPO). PVEP xác nhận việc chuyển giao này và giải phóng Modec khỏi các nghĩa vụ phải thực hiện tiếp theo của Hợp đồng;
Hợp đồng mới cho việc thuê tàu FPSO Song Doc MV19 (ký giữa PVEP/SPO): theo đó hai bên thỏa thuận việc thuê tàu FPSO Song Doc MV19 B.C thêm 1 năm (trong đó bao gồm 10 tháng chắc chắn) với đơn giá thấp hơn đơn giá gia hạn ban đầu mà MODEC đề nghị (giảm ~ 1.3 tr USD)

Việc ký hợp đồng thuê tàu FPSO cho Mỏ Sông Đốc với mức giảm giả được coi là thành công của PVEP POC trong bối cảnh hiện nay

Công ty dầu khí trong ngành là PVTrans OFS là đơn vị được SPO chọn để đảm nhận việc vận hành và bảo dưỡng tàu FPSO Song Doc MV19
Dự án vẫn đang tiếp tục chờ phê duyệt cuối cùng của Thủ tướng chính phủ

Lãnh đạo PVEP cùng các đối tác mừng thành công của lẽ ký Hợp đồng 

 

Lượt truy cập: 641