PVEP gia tăng sản lượng khai thác

12/07/2023

Chủ động triển khai các giải pháp tăng sản lượng khai thác, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng khai thác trong nửa đầu năm 2023.

Giàn khai thác mỏ Sư Tử Trắng (ảnh: Ngọc Phước)

Ngay từ đầu năm 2023, PVEP đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào công tác thăm dò ở trong nước, nhằm mục tiêu gia tăng trữ lượng năm 2023 cao hơn kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng tiến độ các dự án phát triển để đưa các mỏ vào khai thác theo kế hoạch phát triển mỏ 5 năm được duyệt, đảm bảo khai thác an toàn và hiệu quả các mỏ dầu khí hiện có, đồng thời tích cực triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao, với những nỗ lực chung của Petrovietnam, PVEP, người điều hành và các đối tác, cùng với sự sát sao và hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác mỏ, PVEP đã chủ động triển khai các giải pháp tăng sản lượng khai thác từ các giếng tiềm năng, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng khai thác, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1,84 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 3,66 triệu tấn quy dầu), đạt 114% kế hoạch Petrovietnam giao.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng dầu/condensate là 1,23 triệu tấn (toàn dự án: 2,41 triệu tấn), vượt 10% kế hoạch Petrovietnam giao. Các mỏ hoàn thành kế hoạch gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46 CN, Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), HSĐ-HST (Lô 15-2/01), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a/416b).

Sản lượng khí bán trong trong 6 tháng đầu năm 2023 là 613 triệu m3 (toàn dự án: 1.248 triệu m3); đạt 124% kế hoạch 6 tháng.

Sản lượng khai thác dầu/condensate 6 tháng đầu năm cao hơn so với kế hoạch do PVEP đã tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn, tối ưu khai thác các giếng giúp lưu lượng duy trì ổn định cao hơn dự kiến. PVEP đã thực hiện sớm chiến dịch bắn mở vỉa/WSO cho một số giếng nhằm tăng sản lượng, đồng thời thời tối ưu khoảng bắn vỉa đưa 9 giếng mới vào khai thác cùng một số biện pháp kỹ thuật khác.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Petrovietnam giao 6 tháng đầu năm 2023 gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), RĐ-PĐ (Lô 15-2), CNV (Lô 09-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Lô PM3CAA.

PVEP gia tăng trữ lượng trong 6 tháng đầu năm đạt 2,20 triệu tấn quy dầu từ giếng Bunga Lavatera-1 (Lô PM3CAA) và Đại Hùng Nam-4XP (Lô 05-1a). Mới đây nhất, ngày 8-6-2023, PVEP POC đã thử vỉa thành công giếng Đại Hùng Nam-4X Lô 05-1(a) với lưu lượng thử tối đa khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày. Lưu lượng đó một lần nữa khẳng định tiềm năng của khu vực Đại Hùng Nam là đủ khai thác thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác.

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP và người điều hành tiếp tục tập trung thực hiện các công việc phát triển mỏ tại các dự án mỏ Đại Hùng Pha 3 (Lô 05-1a), mỏ Sư Tử Trắng Pha 2B (Lô 15-1), mỏ KNT&KTN (Lô 09-2/09), Lô B&48/95 và 52/97, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/MOM (Lô 433a&416b). Bên cạnh đó, PVEP triển khai nghiên cứu, rà soát, đánh giá các phương án phát triển cho các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, các mỏ sắp hết hạn hợp đồng dầu khí; đồng thời nghiên cứu chiến lược phát triển khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ.

PVEP cũng tích cực triển khai công tác phát triển tại các dự án trọng điểm như tiếp tục thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công chế tạo chân đế, topside WHP-DH1 Dự án Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a); thiết kế chi tiết, mua sắm, khởi công chế tạo chân đế CPP-KNT Lô 09-2/09; triển khai đấu thầu gói EPCIC, gói Compressor package, tiếp tục đàm phán GSPA Sư Tử Trắng pha 2B cùng một số công việc liên quan đến các dự án đầu tư trọng điểm…

Cùng với việc hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong 6 tháng đầu năm 2023: Tổng doanh thu phần PVEP ước 19.263 tỉ đồng (toàn đề án: 39.980 tỉ đồng), đạt 133% kế hoạch 6 tháng và 68% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 8.127 tỉ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP 5.460 tỉ đồng (toàn đề án: 15.124 tỉ đồng), đạt 138% kế hoạch 6 tháng và 70% kế hoạch năm.

Trong những tháng cuối năm 2023, PVEP tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong cả năm 2023. Theo đó, PVEP tập trung duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime ≥98%, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là các chỉ tiêu sản lượng khai thác. Kế hoạch sản lượng khai thác theo mục tiêu quản trị của PVEP trong 6 tháng cuối năm 2023 khoảng 1,80 triệu tấn quy dầu, trong đó, dầu/condensate 1,22 triệu tấn, khí xuất bán 575 triệu m3.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, PVEP sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp về tìm kiếm thăm dò - phát triển khai thác, đẩy nhanh công tác phát triển mỏ tại các dự án trọng điểm. Các dự án do PVEP điều hành và dự án điều hành chung có kế hoạch chi tiết để kiểm soát và ứng phó với tình hình thực tế, xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch chuẩn bị thi công, phương án thi công khoan tại các dự án, trong đó chú trọng kế hoạch huy động giàn, mua sắm vật tư... một cách khoa học để không bị động, đạt được chi phí thấp, tiết giảm chi phí hiệu quả, hợp lý.

Đối với các giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư dài hạn, PVEP sẽ tập trung đánh giá danh mục đầu tư, mỏ nhỏ cận biên, chuẩn bị chiến lược, phương hướng đầu tư của PVEP với từng dự án cụ thể theo quy định của Luật Dầu khí 2022; xây dựng Bộ tiêu chí quyết định đầu tư các dự án dầu khí và ngoài dầu khí của PVEP. PVEP chủ động xây dựng các quy định nội bộ phù hợp với Luật Dầu khí 2022 và các văn bản dưới luật.

Đối với các giải pháp tài chính, PVEP sẽ triển khai thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm để tranh thủ thị trường vốn tốt cùng với việc tối ưu các hợp đồng tín dụng hiện có, cân đối với khả năng huy động vốn các kỳ hạn khác nhau...

PVEP sẽ nỗ lực, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2023.

PVEP gia tăng trữ lượng trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 2,20 triệu tấn quy dầu từ giếng Bunga Lavatera-1 (Lô PM3CAA) và Đại Hùng Nam-4XP (Lô 05-1a). Ngày 8-6-2023, PVEP POC đã thử vỉa thành công giếng Đại Hùng Nam-4X Lô 05-1(a) với lưu lượng thử tối đa 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 333