PVEP đồng hành cùng cùng diễn đàn “Niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn”

26/07/2023

Sáng ngày 25/7/2023, tại thành phố Nha Trang, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Báo Lao động tổ chức Diễn đàn “Niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn”. Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Tham dự diễn đàn có Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện Báo Lao động cùng các cấp công đoàn, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Hoàng Ngọc Trung – Phó Tổng giám đốc PVEP đại diện tham dự chương trình.

Toàn cảnh Diễn đàn

Diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp, người lao động, công đoàn các cấp tham gia đóng góp ý kiến, xác định các tồn tại, hạn chế, qua đó đề ra các giải pháp căn bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực chăm lo lợi ích công đoàn viên, tập hợp, thu hút đông đảo người lao động tham gia vào cổ chức Công đoàn và xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Với định hướng nâng cao trách nhiệm xã hội cũng như ý thức rõ vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn/ người lao động trong quá trình phát triển kinh tế đất nước nói chung cũng như của từng doanh nghiệp nói riêng, Tổng công ty PVEP luôn giành sự quan tâm lớn cho lĩnh vực này và hàng năm luôn giành một nguồn kinh phí tài trợ cho các hoạt động tương trợ của tổ chức Công đoàn các cấp. Đồng hành cùng diễn đàn “Niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn”, Ông Hoàng Ngọc Trung - Phó Tổng giám đốc PVEP đã đại diện Tổng công ty trao tài trợ cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số tiền 500.000.000 Đồng, trong đó gồm 370 suất quà ủng hộ công đoàn viên, công nhân lao động khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa tổng số tiền 370.000.000 Đồng. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các nhà tình nghĩa/ nhà mái ấm Công đoàn do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đầu mối triển khai.

Ông Hoàng Ngọc Trung - Phó Tổng giám đốc PVEP trao tài trợ cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng

Lãnh đạo PVEP và Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao quà hỗ trợ công đoàn viên, công nhân lao động khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa

Hoạt động tài trợ thiết thực, ý nghĩa đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023) tiếp tục khẳng định cam kết của PVEP với vai trò là một doanh nghiệp có đóng quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước, luôn gắn phát triển sản xuất kinh doanh với nâng cao trách nhiệm xã hội cho mục tiêu phát triển bền vững. 

PVEP

Lượt truy cập: 140