PVEP đặt mục tiêu sản lượng khai thác 0,24 triệu tấn quy dầu trong tháng 8

31/07/2023

Kết thúc tháng 7, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao ở tất cả các chỉ tiêu.

Trong tháng 7, giá dầu Brent tiến lại gần mốc 80 USD/thùng khi nhu cầu nhiên liệu ở Trung Quốc và các nơi khác phục hồi sau đại dịch và đạt mức cao mới. Tuy nhiên, giá dầu tăng giảm đan xen nên chưa phá vỡ xu hướng đi ngang ở vùng thấp và xu hướng thời gian tới vẫn khó đoán định. Áp lực vĩ mô từ các nền kinh tế lớn vẫn đang là yếu tố chính gây sức ép lên thị trường dầu thô. Thêm vào đó, nền kinh tế thế giới đang trong tình trạng bấp bênh với lạm phát cao, kéo dài ở nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia phát triển, buộc những quốc gia này phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát.

Ngoài ra, việc một số ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu rơi vào khủng hoảng, khiến hệ thống ngân hàng đang phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản vay nên các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn không dễ dàng như các năm trước. Đa phần các quốc gia trên thế giới đều giảm tăng trưởng kinh tế, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới năm 2023 là 2,1%, giảm so với năm 2022 là 3,1%.

Xuất bán dầu thô tại mỏ Sư Tử Vàng

Trước bối cảnh đó, PVEP tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an toàn cho các công trình/dự án, người lao động, duy trì ổn định các hoạt động quản lý, vận hành khai thác các mỏ/dự án.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, tính đến tháng 7/2023, PVEP đã hoàn thành thi công 2 giếng (Bunga Lavatera-1, Lô PM3CAA; DHN-4X, Lô 05.1A); Hoàn thành các thủ tục sẵn sàng triển khai khoan (phê duyệt vị trí, phương án địa chất, phương án khoan) 2 giếng HMV-1X và SV-3X. Hiện PVEP đang nghiên cứu, trao đổi và thảo luận với các bên để hoàn thành phê duyệt về vị trí, phương án địa chất và phương án khoan các giếng thăm dò thẩm lượng còn lại. Gia tăng trữ lượng tính đến tháng 7 đã đạt 2,2 triệu tấn quy dầu từ giếng khoan Bunga Lavatera-1 Lô PM3CAA và giếng DHN-4X Lô 05-1(a).

Kết quả, tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 7 đạt 0,31 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 0,62 triệu tấn quy dầu), vượt 14% kế hoạch Tập đoàn giao; cộng dồn 7 tháng là 2,15 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 4,27 triệu tấn quy dầu), đạt 113% kế hoạch được giao.

Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 7 là 0,21 triệu tấn (toàn dự án: 0,41 triệu tấn quy dầu), đạt 111% kế hoạch Tập đoàn giao; cộng dồn 7 tháng là 1,43 triệu tấn (toàn dự án: 2,81 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch. Sản lượng khai thác dầu và khí đạt/cao hơn kế hoạch chủ yếu nhờ vào đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định. Một số hoạt động giúp tăng sản lượng khai thác trong tháng 7/2023 là hiệu quả các giải pháp đã triển khai trước đó, bao gồm vận hành khai thác an toàn, duy trì uptime trên 98%; tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, một số chiến dịch bắn mở vỉa các giếng đã thực hiện đạt được hiệu quả tốt. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 7 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, Đại Hùng (Lô 05-1(a)), CNV (Lô 09-2), Chim Sáo - Dừa (Lô 12W), RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a/416b). Sản lượng khí bán tháng 7 là 102 triệu m3 (toàn dự án: 207 triệu m3), đạt 121% kế hoạch; cộng dồn 7 tháng là 713 triệu m3 (toàn dự án: 1.458 triệu m3), vượt 23% kế hoạch được giao.

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP tiếp tục tập trung thực hiện các công việc phát triển mỏ các dự án trọng điểm để đưa vào khai thác trong năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.

Với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 7 và 7 tháng năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP là 3.277 tỷ đồng (toàn dự án: 6.792 tỷ đồng), đạt 134% kế hoạch (KH) tháng; cộng dồn 7 tháng là 23.046 tỷ đồng (toàn dự án: 44.085 tỷ đồng), đạt 136% KH 7 tháng và 81% KH năm. Nộp ngân sách nhà nước là 1.165 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 857 tỷ đồng (toàn dự án: 2.345 tỷ đồng), đạt 129% KH tháng, lãi nước chủ nhà là 308 tỷ đồng; cộng dồn 7 tháng là 10.244 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 7.018 tỷ đồng (toàn dự án: 17.957 tỷ đồng), đạt 152% KH 7 tháng, lãi nước chủ nhà là 3.226 tỷ đồng.

Trong tháng 8, PVEP sẽ triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%. Kế hoạch sản lượng khai thác của PVEP tháng 8/2023 là 0,24 triệu tấn quy dầu, trong đó sản lượng dầu và condensate là 0,18 triệu tấn, khí xuất là 64 triệu m3. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển tại các dự án mỏ Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B Lô 15-1, mỏ KNT & KTN Lô 09-2/09, Lô B&48/95 và Lô 52/97, mỏ Cá Voi Xanh Lô 117-119, mỏ BRS/MOM Lô 433a&416b (Algeria) và các dự án trọng điểm khác.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 78