THÔNG TIN DỰ BÁO SẢN LƯỢNG CỦA OPEC

17/09/2020

OPEC vừa công bố báo cáo tháng 9, trong đó tổ chức này hạ dự báo nhu cầu dầu thô thế giới giảm 400.000 bpd cho cả năm 2020 xuống còn 90,23 triệu bpd so với 90,63 triệu bpd công bố tháng trước do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu châu Á phục hồi yếu hơn dự kiến, chủ yếu tại Ấn Độ.

Trong đó, nhu cầu trong quý 3/2020 giảm 650.000 bpd, quý 4 giảm 750.000 bpd. Nhu cầu tiêu thụ năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm từ 7 triệu bpd xuống 6,62 triệu bpd, ước đạt mức 96,86 triệu bpd. Ngoài ra, OPEC dự báo sản lượng khai thác trung bình các quốc gia ngoài OPEC năm 2020 tăng 360.000 bpd lên 62,5 triệu bpd chủ yếu do Mỹ, Canada và Mỹ Latinh gia tăng sản xuất nhanh hơn dự kiến.

Khai thác dầu thô thế giới tháng 8 đã tăng 1,32 triệu bpd lên 89,88 triệu bpd, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 10,01 triệu bpd. Tuy OPEC không đưa ra dự báo cụ thể về kế hoạch khai thác của khối đến cuối năm, sản lượng tháng 8 đã tăng 760.000 bpd lên 24,05 triệu bpd. Đối với Nga, OPEC dự báo sản lượng khai thác dầu thô và condensate sẽ ở mức 10,3 triệu bpd (giảm 1,1 triệu bpd so với năm 2019).

 

Bảng 1: Nhu cầu dầu thế giới năm 2020 (triệu thùng/ngày)

Bảng 2: Sản lượng hydrocarbon và khí hóa lỏng của các nước ngoài OPEC năm 2020 (triệu thùng/ngày)

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 33