Tất cả vì lợi ích người lao động

05/04/2017

Tháng Công nhân năm 2017 là sự kiện quan trọng, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Hành động vì an toàn vệ sinh lao động

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) với 60 nghìn đoàn viên đã không ngừng sáng tạo vượt mọi khó khăn để xây dựng ngành Dầu khí phát triển, tiếp tục giữ vị thế trụ cột của nền kinh tế đất nước. Đặc biệt, CĐ DKVN đã khẳng định vị thế bằng những hoạt động mang tính nghề nghiệp cao và bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động (NLĐ). Trong số đó, Tháng Công nhân là sự kiện quan trọng, có vai trò động viên, khích lệ tinh thần của NLĐ hăng say lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của ngành Dầu khí.

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) về việc tổ chức Tháng Công nhân hằng năm; theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí, CĐ DKVN đã có nhiều văn bản hướng dẫn tới các công đoàn cơ sở (CĐCS) thành viên nhằm triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực nhất.


Hội thao ATVSLĐ - PCCN năm 2016 của PV Power

Năm 2017, là năm thứ 5 thực hiện Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24-2-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân hằng năm với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Đây cũng là năm gắn với sự kiện quan trọng của tổ chức Công đoàn - Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI CĐ DKVN và Đại hội XII CĐVN.

Bên cạnh đó, thông qua Tháng Công nhân năm 2017, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là hoạt động trọng tâm trong tháng 5-2017. Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn giao thông”, CĐ DKVN yêu cầu các CĐCS chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe NLĐ.

Các cấp công đoàn, tùy vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động: tập huấn, hội thi tìm hiểu về ATVSLĐ, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; tư vấn, cử chuyên gia hỗ trợ cho CĐCS, NLĐ; tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đồng thời, các CĐCS cũng cần phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, bảo đảm ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Quyền lợi đảm bảo - phúc lợi tốt hơn

Đây là một trong những mục tiêu chính của Tháng Công nhân 2017 mà Tổng LĐLĐ VN đề ra. CĐ DKVN đã có nhiều văn bản yêu cầu các cấp công đoàn lựa chọn các hoạt động có ý nghĩa để chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ như phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe, hướng dẫn tư vấn về sức khỏe, tư vấn về pháp luật… Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí trực tiếp đến CNVC-LĐ gặp khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đề xuất tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với NLĐ nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương tiền thưởng, tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động trong các nhà máy; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng các bữa ăn ca cho NLĐ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động.

Ban Chấp hành CĐCS căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của người sử dụng lao động; rà soát Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để NLĐ có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2016; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực phục vụ lợi ích tinh thần cho đoàn viên, CNVC-LĐ như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… tạo sân chơi lành mạnh cho NLĐ, đồng thời giúp NLĐ nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Cảm ơn” NLĐ, xem họ là thành viên “hữu cơ” để doanh nghiệp phát triển, thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của NLĐ gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, một trong những hoạt động của Tháng Công nhân 2017 là việc tổ chức chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” và biểu dương điển hình hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những sản phẩm, thành quả lao động trí tuệ và sáng tạo của NLĐ Dầu khí, từ đó khuyến khích, động viên CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hưởng ứng kêu gọi của Tổng LĐLĐ VN, CĐ DKVN đã ban hành hướng dẫn cụ thể, gửi tới các công đoàn cơ sở thành viên, đề nghị các đơn vị bằng nhiều hình thức, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thể lệ chương trình tới CNVC-LĐ của đơn vị và lựa chọn sản phẩm tiêu biểu nhất tham gia chương trình, hồ sơ sản phẩm tham dự gửi về CĐ DKVN để Hội đồng CĐ DKVN bình chọn những sản phẩm tiêu biểu nhất tham dự cấp Tổng Liên đoàn.

Ngoài ra, CĐ DKVN cũng sẽ lựa chọn, biểu dương công chức, công nhân lao động điển hình qua cuộc vận động của Tổng LĐLĐ VN hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình lao động, sản xuất và công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, CĐ DKVN bằng nhiều hình thức, phương pháp cụ thể, sáng tạo, thiết thực đã tuyên truyền, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đến từng đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ. Trong đó tập trung các nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chống quan liêu, lãng phí với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lao động, học tập, công tác của từng cá nhân ở mỗi đơn vị; nghiên cứu học tập phải liên hệ với thực tiễn. Năm nay, CĐ DKVN tiếp tục khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua các hoạt động trong Tháng Công nhân 2017, CĐ DKVN yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 gắn với các hoạt động Tháng Công nhân năm 2017, khẳng định sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, với phương châm công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho NLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và vận động CNVC-LĐ tích cực thực hiện công tác tiết kiệm, giảm chi phí, tận dụng tối đa các nguồn lực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, vượt qua mọi khó khăn, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị.

Trong Tháng Công nhân 2017, CĐ DKVN cũng lưu ý các công đoàn cơ sở tùy vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ; xây dựng môi trường lao động lành mạnh, bền vững.

Dự kiến, lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2017 sẽ được CĐ DKVN dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4-2017 tại TP Vũng Tàu.

Theo CĐDKVN 

Lượt truy cập: 100