Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm Trưởng, Phó Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1

18/08/2017

Ngày 16/8, tại Ban Quản lý Dự án (QLDA) Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố, trao quyết định điều động vị trí Trưởng và Phó Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.

Tham dự lễ công bố quyết định có ông Nguyễn Tiến Vinh, Thành viên Hội Đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn; ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Vũ Huy Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo các dự án điện Tập đoàn, cùng lãnh đạo chủ chốt Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 và lãnh đạo các nhà thầu đang thi công trên công trường Nhà máy Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.

Quyết định điều động, được ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên HĐTV Phụ trách ký ngày 15/8, điều động ông Hồ Xuân Hiền, Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch đến Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 giữ chức vụ Trưởng Ban.


Ông Nguyễn Tiến Vinh, Thành viên HĐTV Tập đoàn và ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trao quyết định điều động ông Hồ Xuân Hiền, giữ chức Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1

Điều động ông Hồ Hữu Triển, Phó trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch đến Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 giữ chức Phó trưởng ban.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoànvà ông Vũ Huy Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo các dự án điện Tập đoàn trao quyết định điều động ông Hồ Hữu Triển giữ chức Phó Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 và mong muốn tập thể Ban quản lý cùng các nhà thầu trên công trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại buổi lễ

Nhận quyết định điều động, ông Hồ Xuân Hiền phát biểu trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tập đoàn đã tín nhiệm và tin tưởng giao nhiệm vụ mới và cam kết sẽ quyết tâm, nỗ lực cùng với tập thể Lãnh đạo Ban và CBCNV, người lao động của Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ giao

Lượt truy cập: 197