Những thay đổi trong chính sách tài khóa dầu khí của Malaysia

04/11/2021

Hồi tháng 2/2021, đơn vị quản lý dầu khí của Malaysia (MPM) đã khởi động Vòng đấu thầu Malaysia (MBR) với 13 lô thăm dò.

Là một phần của việc thúc đẩy đầu tư mới, các điều khoản của Hợp đồng Phân chia sản phẩm Sinh lời cao (EPT PSC) đã được giới thiệu và sẽ được áp dụng cho 9 lô nước nông, trong số 13 lô kể trên.

Điều này được áp dụng theo các điều khoản Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) về Mỏ tận thu (LLA) trước đó (2019) và các điều khoản PSC về Tài sản mỏ nhỏ (SFA) (2020) đã được đưa ra để khuyến khích đầu tư dài hạn.

Nhìn chung, theo PSC, nhà thầu cung cấp tài chính và chịu rủi ro trong các hoạt động thăm dò, phát triển và khai thác để đổi lấy một phần trong tổng sản lượng. Phần lớn các PSC thông thường hiện có ở Malaysia được xây dựng dựa trên cấu trúc Doanh thu trên Chi phí (R/C) với các giai đoạn lợi nhuận dựa trên tỷ lệ giữa doanh thu so với chi phí phát sinh với các khả năng "thu hồi chi phí" bổ sung.

Ngoài ra, còn có các Hợp đồng quản trị Rủi ro (RSC) cho các mỏ cận biên. Theo đó, nhà thầu kiếm được một khoản phí từ Petronas dựa trên các thông số đã thỏa thuận, thay vì chia sẻ sản lượng.

Các ưu đãi bổ sung như miễn giảm thuế mở rộng và áp dụng giảm thuế suất cũng được cung cấp cho các công ty đầu tư tham gia vào RSC. Những phát triển gần đây trong cấu trúc PSC (LLA, SFA, EPT) nhằm mục đích đưa ra các điều khoản phù hợp để chia sẻ tối ưu về lợi nhuận từ dầu mỏ và lợi nhuận giữa chính phủ và các nhà đầu tư.

Trong bài viết này, trang ERCE đưa ra các yếu tố chính của ba cấu trúc PSC mới nhất và xem xét những lợi ích của những thay đổi này.

Mỏ tận thu (LLA) đã được Petronas thông qua vào năm 2019 cho một số mỏ dầu và khí đốt gần hết đời mỏ với trữ lượng dưới 30 MMstb. Các PSC này có các điều khoản tốt hơn cho các nhà thầu, với mục đích kéo dài giá trị của các bên cho đến khi hết hợp đồng. Hai mỏ LLA đầu tiên (Tembungo và MASA Cluster) đã được đưa ra trong Vòng đấu thầu Malaysia năm 2020.

Sự khác biệt trong Tổng chi phí thu dọn mỏ ước tính (the Total Abandonment Cost Estimate) và chi phí cam kết thu dọn mỏ (the Abandonment Cost Commitment) sẽ do Petronas tài trợ.

Nếu chi phí cam kết thực tế vượt quá ước tính tổng chi phí thu dọn mỏ, nhà thầu có nghĩa vụ tài trợ cho phần chênh lệch. Trong khi đó, nếu chi phí cam kết thực tế thấp hơn ước tính tổng chi phí thu dọn mỏ thì việc tiết kiệm chi phí sẽ được chia sẻ giữa Petronas và Nhà thầu.

Vào năm 2020, Petronas đã giới thiệu thỏa thuận thương mại Tài sản mỏ nhỏ (SFA) để thu hút các nhà đầu tư vào các mỏ có trữ lượng tài nguyên nhỏ hơn, dưới 15 MMSTB dầu hoặc 200 BSCF khí.

Mô hình tài chính SFA khiến cho nhà thầu linh hoạt hơn để có thể tối ưu hóa chi phí hoạt động và tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận. SFA cũng cho phép một cách tiếp cận đơn giản hơn với các yêu cầu báo cáo ít nghiêm ngặt hơn và một mốc dự án duy nhất: Phát triển mỏ dầu và Kế hoạch thu dọn (FDAP).

Theo Báo cáo Đầu tư Năng lượng Thế giới năm 2021 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đầu tư thượng nguồn đã suy giảm nghiêm trọng vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch Covid-19 vào năm 2021.

Để đối phó với thực trạng này, các chính phủ trên thế giới đang xem xét lại và cải thiện các điều khoản thương mại, đặc biệt là đối với các tài sản dầu khí có tính thách thức cao hơn.

Theo Upstream, Colombia đã khởi động vòng cấp phép vào tháng 6, với các ưu đãi mới nhằm kích thích đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của quốc gia này. Ấn Độ cũng đã công bố dự thảo luật sửa đổi dầu khí, nhằm tìm cách thúc đẩy kinh doanh thuận lợi.

Việc thực hiện các thỏa thuận EPT, LLA và SFA ở Malaysia nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào Malaysia. Các điều khoản tài chính đơn giản hơn và hấp dẫn hơn nhằm cải thiện tính thương mại của tài sản và gắn kết các ưu đãi giữa Nhà thầu và Petronas, có thể dẫn đến việc đầu tư nhiều hơn.

Hồi tháng 4/2021, Petronas thông báo đã trao Cụm mỏ Collins Đông Nam cho Vestigo Petroleum, theo các điều khoản thỏa thuận thương mại mới của SFA.

Phó Chủ tịch Petronas nhấn mạnh rằng, các điều khoản tài khóa mới dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự phát triển của những mỏ nhỏ hơn trong tương lai.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 23