MUBADALA PETROLEUM VÀ TAP OIL TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ TẠI VỊNH THÁI LAN

26/11/2019

Công ty điều hành Mubadala Petroleum đã bắt đầu tiến hành các hoạt động tìm kiếm thăm dò tại mỏ dầu Manora ở Vịnh Thái Lan, cùng với đối tác Tap Oil của Úc – đơn vị nắm giữ 30% cổ phần tại đây.

Giàn khoan tự nâng Ensco 115 đã được huy động đến vị trí giếng khoan Inthanin, nằm cách giàn khoan Manora 3,7 km về phía Nam-Tây Nam. Giếng Inthanin-1 đã được khoan vào ngày 20/11/2019 và dự kiến ​​sẽ mất khoảng 11 ngày để hoàn thành.

Cấu tạo triển vọng Inthanin thuộc dạng bẫy dầu khí cấu trúc dạng vòm khép kín ba chiều với nhiều khả năng tồn tại một bẫy kết hợp lớn hơn ở tầng cát địa chất 500. Đối tượng khoan thăm dò chính của giếng Inthanin-1 là các vỉa trầm tích sông ngòi tại tầng cát địa chất 400 và trầm tích đầm hồ ở tầng cát địa chất 600, kéo dài đến lô đứt gãy Manora East cách 1,6 km về phía Bắc-Đông Bắc.

 

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí

Lượt truy cập: 17