Maroc khoe có "tiềm năng dầu khí" lớn

05/11/2021

Tổng Giám đốc Văn phòng Quốc gia về Hydrocacbon và hầm mỏ (Onhym), Amina Benkhadra, kêu gọi các công ty dầu khí đẩy mạnh thăm dò ở Maroc.

Theo Văn phòng Quốc gia về Hydrocacbon và Hầm mỏ của Maroc (Onhym), lòng đất ở Maroc chứa đầy dầu, cần được tăng cường thăm dò để khám phá và khai thác. “Chúng tôi tự tin về tiềm năng dầu khí của đất nước mình. Lịch sử có đầy những ví dụ về các quốc gia đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực trước khi đạt được một khám phá lớn”, bà Amina Benkhadra cho biết.

Theo bà Amina Benkhadra, cần phải có sự “kiên trì”, đặc biệt là về mặt khám phá, mới gặt hái được thành quả sau nhiều năm chờ đợi.

Bà giải thích: “Thăm dò dầu khí là một quá trình dài, tốn nhiều vốn và rất rủi ro, vì ngay cả trong trường hợp phát hiện ra, các hoạt động thẩm định và nhiều hoạt động khoan khác vẫn cần thiết để ước tính và chứng minh trữ lượng trước khi bắt đầu giai đoạn sản xuất, phát triển”.

Bà nói tiếp, các giai đoạn khác nhau này có thể kéo dài vài năm tùy thuộc vào tính chất và loại mỏ trước khi bước vào giai đoạn sản xuất. Amina Benkhadra lưu ý thực tế rằng tại Maroc, hơn 97% các khoản đầu tư được thực hiện bởi các đối tác nước ngoài theo giấy phép thăm dò. Theo bà, nhiều khu vực trên bờ và ngoài khơi, đặc biệt là các lưu vực xa bờ có diện tích gần 300.000 km2, rất có tiềm năng nhưng đến nay chỉ có 42 giếng khoan.

Liên quan đến thông báo về một phát hiện quan trọng về một mỏ dầu ngoài khơi Agadir, Tổng Giám đốc Onhym cho biết “phát hiện trên chỉ xác định một số triển vọng, nhưng đây là tài nguyên tiềm năng chứ không phải trữ lượng đã được chứng minh”.

Bà giải thích: “Để chứng minh trữ lượng này [ước tính khoảng 2 tỷ thùng], các công việc bổ sung cụ thể phải được thực hiện, bao gồm cả việc khoan thăm dò bổ sung”.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 30