Sáng kiến Sáng chế

05/01/2017

Hoạt động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Sáng kiến sáng chế cũng đã trở thành một trong những phong trào quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVEP. Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường khuyến khích sự sáng tạo và ý tưởng từ mỗi cán bộ nhân viên, do đó đã giúp cho PVEP đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật trong công tác này.

Từ khi thành lập, PVEP đã ghi nhận rất nhiều sáng kiến, giúp làm lợi và tiết kiệm cho Tổng Công ty khoảng gần 1 tỷ đô la Mỹ. Số lượng và chất lượng của các sáng kiến ngày càng được nâng lên sau mỗi năm và tất cả các sáng kiến đó đã được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tế của PVEP với nhiều ý nghĩa: tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí hoạt động trong khi năng suất lao động được nâng cao.

Lượt truy cập: 490

Tin nổi bật