TS. TRỊNH VIỆT THẮNG

Ông Trịnh Việt Thắng sinh ngày 01/02/1976 tại Thái Nguyên, nguyên quán xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ Khoan – Khai thác Dầu khí và có bằng Thạc sỹ Khai thác Dầu khí, sau đó là Tiến sĩ Kỹ thuật Dầu khí tại trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tốt nghiệp Đại học năm 1999, Ông làm việc tại Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC) với vị trí kỹ sư và sau đó một năm được giao Phụ trách kỹ thuật tại Công ty Liên doanh Dung dịch khoan MI-Swaco.

Năm 2003, Ông chuyển công tác tới Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí – PIDC (tiền thân của PVEP hiện nay) với vai trò kỹ sư khoan và sau đó được giao nhiệm vụ đốc công giám sát thi công trên giàn khoan, chi nhánh PIDC-Algeria.

Tháng 10/2006 Ông được điều chuyển lên Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), và tháng 4/2009 được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí.

Đầu năm 2018, Ông chuyển công tác sang Văn phòng Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Tháng 4/2020, Ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban, sau đó là Trưởng Ban Tổng hợp, Trợ lý Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho đến tháng 5/2021.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn, ngày 12/5/2021, Ông được Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí – đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.