ÔNG ĐINH TRỌNG HUY

Ông Đinh Trọng Huy sinh năm 1970 tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, đồng thời đạt trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT).

Năm 1993 Ông bước chân vào ngành Dầu khí với vai trò kỹ sư khoan thuộc Công ty Đầu tư & Phát triển Dầu khí (PIDC), và sau đó là Phó Trưởng phòng Khoan – An toàn – Môi trường của PIDC.

Sau khi Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) được thành lập năm 2007, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Khoan, kiêm Trưởng Ban điều hành thi công Miền võng Hà Nội, Ông cũng tham gia điều hành khoan dự án Bir Seba (Algeria).

Từ tháng 6/2008 đến tháng 8/2012, Ông kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các Công ty/ Đơn vị thành viên của PVEP như Giám đốc PVEP Peru, Giám đốc PVEP Cuba, Phó Giám đốc PVEP Venezuela, Phó Giám đốc Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Nước ngoài (PVEP Overseas).

Tháng 9/2012 đến tháng 01/2019, Ông giữ chức vụ Trưởng Ban Khoan và sau đó là Phó Trưởng Ban Thăm dò của PVEP sau khi Tổng Công ty thực hiện đề án tái cơ cấu.

Với bề dày kinh nghiệm gần 30 năm và những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn quan trọng của Tổng Công ty, Ông đã được Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên PVEP từ ngày 11/10/2019.