Ông Đặng Việt Long

Ông Đặng Việt Long sinh năm 1976 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại thương đồng thời đạt trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT).

Bắt đầu làm việc cho Ngành Dầu khí trong vai trò Chuyên viên Phòng Thương mại – Hợp đồng, Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ tháng 4/2000, đến khi dự án Nhà máy Lọc dầu đầu tiên của Việt Nam cơ bản hoàn thành, tháng 3/2007, ông được điều động tới Phòng Thương mại, Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí, sau là Ban Thương mại – Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. 

Từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2010, ông được bổ nhiệm là Phó Trưởng Ban Đầu tư Phương tiện nổi thuộc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, triển khai dự án trang bị tàu địa chấn 2D đầu tiên của Ngành Dầu khí Việt Nam với sự ra đời của tàu Bình Minh 02.

Sau thời gian được điều động làm Thư ký Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ tháng 11/2011 ông được đề bạt giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Phó Chánh Văn Phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến tháng 10/2014.
Từ tháng 11/2014, ông được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Đầu tư Phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Theo quyết định của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty PVEP từ ngày 09/10/2017.