Đội ngũ nhân viên

15/04/2016
2000+ Lao động

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) có lực lượng lao động trên 2.000 người, làm việc tại Bộ máy Tổng Công ty, các dự án dầu khí trong và ngoài nước bao gồm các Công ty TNHH 1 Thành viên, các Dự án Dầu khí ở nước ngoài, các Chi nhánh ở nước ngoài và các Công ty Liên doanh điều hành của PVEP (các JOCs).

Lực lượng lao động của PVEP có trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp từ nhiều Trường Đại học đầu ngành và chuyên ngành trong, ngoài nước. Bên cạnh đó, với môi trường làm việc mang tính quốc tế cao tại PVEP, đội ngũ nhân viên PVEP đã được đào tạo bài bản, tiếp thu kiến thức chuyển giao từ các chuyên gia nước ngoài, thay thế người nước ngoài vận hành công nghệ hiện đại, đáp ứng được công việc đặc thù trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác dầu khí.

Lượt truy cập: 2020

Tin nổi bật