Công tác Đào tạo

05/01/2017

PVEP có một hệ thống đào tạo đa dạng về loại hình với nhiều khóa học được tổ chức thường xuyên để cải thiện, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và trình độ ngoại ngữ.

Lượt truy cập: 447

Tin nổi bật