THÔNG ĐIỆP NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN PVEP

20/03/2017

PVEP đã trải qua chặng đường 10 năm thành lập và phát triển với nhiều cột mốc đáng nhớ. Trước bối cảnh khó khăn chung của ngành Dầu khí, tập thể PVEP đã trải qua năm 2016 vượt khó thành công nhưng khó khăn thách thức lớn vẫn còn ở phía trước, đòi hỏi toàn thể CBNV phải đồng lòng hết sức, đoàn kết nỗ lực hơn nữa vì mục tiêu tiên quyết đó là "...PVEP cần phải được tồn tại và vươn lên thoát khỏi bối cảnh khó khăn và rủi ro hiện tại". Đó là nội dung chính của thông điệp năm 2017 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty gới tới toàn thể CBNV. Ban Biên tập Website xin kính gửi đến  độc giả toàn văn thông điệp.

Lượt truy cập: 203