Thông báo của Tổng Giám đốc PVEP về việc PVN đồng ý điều chỉnh kế hoạch SXKD của PVEP năm 2016

29/06/2017

Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đồng ý điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVEP năm 2016 theo giá dầu là 45USD/thùng. 

Đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa và có tác động tích cực, quan trọng tới các hoạt động cũng như các vấn đề chế độ, chính sách của Tổng Công ty.

Nhân dịp này, Tiến sỹ Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc PVEP gửi Thông báo tới toàn thể CBCNV Tổng Công ty, Ban Biên tập website PVEP xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo như dưới đây. 

Thực hiện: PVEP

Lượt truy cập: 411