PVEP tổ chức hội thảo về công tác Tổ chức, Thương mại và Tài chính của Tổng Công ty.

06/12/2018

Trong các ngày 29-30/11/2018, tại thành phố Ninh Bình, Tổng Công ty PVEP đã tổ chức Hội thảo về công tác Tổ chức, Thương mại và Tài chính của Tổng Công ty.

Ông Hoàng Ngọc Trung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu khai mạc

Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Trần Hồng Nam – Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP, đồng chí Trần Quốc Việt – Tổng Giám đốc, các đồng chí Lãnh đạo trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các Ban chức năng, các chi nhánh, đơn vị thành viên, liên doanh của PVEP.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Kiểm soát, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các Ban chức năng, các chi nhánh, đơn vị thành viên, liên doanh của PVEP.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh PVEP đang tiếp tục nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề cấp bách và những tồn tại do những yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có những khó khăn do hệ lụy từ cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài nhiều năm; nhiều văn bản pháp luật, những quy định mới liên quan tới hoạt động của PVEP đã được đưa vào hiệu lực… Bên cạnh đó, qua thực tiễn giai đoạn khó khăn, đã bộc lộ rõ những điểm chưa phù hợp về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực đặc thù như thăm dò khai thác dầu khí; những điểm chưa tương thích, nhất quán giữa quy định của hợp đồng dầu khí ở cả trong và ngoài nước đối với các quy định pháp luật khác, cũng như những bất cập, hạn chế về mô hình hoạt động, cơ chế vận hành các dự án sau nhiều năm chưa được điều chỉnh phù hợp với thực tế…

Hội thảo về công tác Tổ chức – Tài chính – Thương mại đã là diễn đàn để các chuyên gia, các cán bộ quản lý trong các lĩnh vực, ở cả TCT và các đơn vị cùng xem xét, đánh giá, tư duy những giải pháp, đề xuất để Tổng Công ty kịp thời có những điều chỉnh, cải tiến cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác quản trị, điều hành; định hướng, chiến lược phát triển trong ngắn hạn và dài hạn và đặc biệt để phục vụ cho hoạt động của các dự án.

Ông Trần Quốc Việt – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các bài trình bày về công tác Quản lý tài chính của Tổng Công ty đối với các Công ty con, Chi nhánh, các JOC, PSC và về Chiến lược tài chính của PVEP; về Mô hình tổ chức hoạt động của PVEP và vai trò của Người đại diện; về Tổng kết công tác thương mại đấu thầu cho các dự án dầu khí năm 2017-2018 do Lãnh đạo các Ban: KT&KT, Tài chính, TCNS&ĐT, KHQLDA và Ban Thương mại trình bày, đã cho thấy rõ nét những mặt tích cực cũng như một số điểm tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động liên quan đến công tác quản lý và triển khai các dự án của PVEP. Các đại biểu dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận trong các chuyên đề, đóng góp những ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm công tác rất thực tiễn, cụ thể. 

Ông Trần Hồng Nam – Chủ tịch HĐTV đánh giá cao kết quả của buổi Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo của Chủ tịch HĐTV Trần Hồng Nam và kết luận Hội thảo của Tổng Giám đốc Trần Quốc Việt đều đánh giá cao và ghi nhận chất lượng nội dung cũng như tính hiệu quả của chương trình Hội thảo, qua đó đã cung cấp những thông tin, cách nhìn cả tổng thể, cả chi tiết trong nhiều mặt công tác quan trọng đối với công tác quản lý dự án của TCT. Cùng với việc đưa ra những định hướng, quan điểm về chiến lược, giải pháp cho từng vấn đề, Lãnh đạo Tổng Công ty đã chỉ đạo các Ban chức năng, các đơn vị thành viên tập trung thực hiện ngay các giải pháp, cách làm đã thống nhất, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, đề xuất cho những công việc còn tồn tại khác để đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi thực tế đối với hoạt động của PVEP trong giai đoạn hiện nay.

Lượt truy cập: 276