PVEP tăng cường quản trị và kiểm soát rủi ro cho Doanh nghiệp

03/08/2017

Xuất phát từ những áp lực của cạnh tranh và tăng trưởng, các quy định và chính sách về quản lý kinh doanh và khai thác dầu mỏ của Nhà nước liên tục thay đổi và áp lực về doanh thu, chi phí của hoạt động của Doanh nghiệp tăng cao khiến cho các Lãnh đạo PVEP có rất nhiều trăn trở trong việc điều hành Doanh nghiệp và cần phải nghĩ đến việc tăng cường quản trị và kiểm soát rủi ro.

Ngày 2/8/2017, Ban Tổ chức Nhân sự & Đào tạo và Ban Kiểm soát nội bộ đã kết hợp với Công ty PWC Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo “Chia sẻ kiến thức vể Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ” với sự tham gia nhiệt tình của gần 60 cán bộ PVEP, trong đó có các Lãnh đạo chủ chốt của PVEP như ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch HĐTV, ông Ngô Hữu Hải- TGĐ PVEP.

Toàn cảnh Buổi Hội thảo 

Đây là một buổi Hội thảo với thời lượng tương đối ngắn, nhưng tập trung và cô đọng, sôi nổi với các câu hỏi được đặt ra từ những Cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác điều hành của Doanh nghiệp. Hội thảo đã đưa ra rất nhiều lời giải cho các Nhà điều hành, đó là: Tầm quan trọng của Quản trị rủi ro trong Doanh nghiệp; Vai trò của Hội đồng Thành viên trong Quản trị Doanh nghiệp và các mối quan hệ trong Quản trị DN, quản trị rủi ro hiệu quả với Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

Diễn giá chia sẻ tại buổi Hội thảo 

Ngoài ra, qua buổi Hội thảo, các Nhà Lãnh đạo của PVEP cũng đã được cung cấp thông tin về “Dự thảo Nghị định về Kiểm toán nội bộ” và “Sổ tay kiểm toán” đây là những tài liệu tham khảo tin cậy cho các tổ chức hoạt động trong bất kỳ ngành/lĩnh vực nào và nó thực sự là những thông tin hữu ích cho việc kiểm soát các hoạt động của PVEP trong giai đoạn hiện tại và thời gian tới. 

Thực hiện: Văn phòng 

 

Lượt truy cập: 178