PVEP tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Dầu khí

07/11/2018

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Ngọc Trung đã trao tài trợ thông qua đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường gói học bổng với tổng giá trị 100.000.000 đồng nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho cho các em sinh viên giỏi có thành tích xuất sắc, và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập.

Phó Hiệu trưởng Trần Thẩm (phải) đại diện PVMTC nhận gói học bổng do Phó Tổng Giám đốc PVEP Hoàng Ngọc Trung trao

Với truyền thống hợp tác tích cực giữa hai đơn vị, Tổng Công ty PVEP thường xuyên tham gia trao học bổng cho sinh viên cũng như các hoạt động của Trường Cao đẳng Dầu khí trong suốt nhiều năm qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn do kết quả sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài trong những năm gần đây, nhưng bằng việc PVEP tiếp tục duy trì chương trình học bổng cho sinh viên PVMTC trong năm học mới, đã khẳng định mối quan hệ khăng khít, tầm nhìn phát triển dài hạn giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng nhân sự kỹ thuật chuyên ngành của Ngành Dầu khí.

Thông qua hoạt động này, Tổng Công ty PVEP mong muốn góp phần tạo khí thế phấn khởi, động lực để các sinh viên của nhà trường nỗ lực thi đua học tập tốt trong năm học mới, qua đó hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ từ trên ghế nhà trường, bồi dưỡng và phát hiện nhân tài cho ngành Dầu khí trong thời gian tới, cung cấp nhân sự chất lượng cao cho PVEP cũng như các đơn vị của Tập đoàn.

Lượt truy cập: 110