PVEP nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

21/12/2017

Mặc dù phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn to lớn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành xuất sắc và về đích sớm kế hoạch sản lượng được giao, khép lại năm 2017 thành công với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu đề ra.

Ngày 21/12/2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và Hội nghị Người Lao động.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Sơn – Vụ Trưởng  Dầu khí và Than – Bộ Công Thương, các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Công Thương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có sự tham dự của các Thành viên HĐTV Phan Ngọc Trung, Đinh Văn Sơn; các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Thập, Nguyễn Quỳnh Lâm, đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công Đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các Ban chức năng của Tập đoàn.

Về phía Tổng Công ty PVEP, đồng chí Nguyễn Văn Quế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Cư – Chủ tịch Công Đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo trong Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban, Đơn vị, các tổ chức Đoàn thể cùng trên 300 cán bộ chủ chốt, các gương điển hình tiên tiến, đại diện người lao động tiêu biểu trong toàn Tổng Công ty tham dự Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo về công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ PVEP, đồng chí Nguyễn Văn Quế đã đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy PVEP tập trung triển khai trong năm qua, bám sát chủ trương của Ban Bí thư theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng và người đứng đầu, nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững. Các mặt công tác của Đảng ủy Tổng Công ty như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… đều đạt được những thành công và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và phát huy vai trò của các chi, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, đã giúp toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên yên tâm lao động sản xuất, giữ vững niềm tin vào tương lai phát triển của PVEP. Trước những điểm tồn tại nan giải trong việc tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế quản lý nhà nước, thủ tục đầu tư, với cương vị người đứng đầu Đảng bộ và Hội đồng Thành viên PVEP, đồng chí Nguyễn Văn Quế đã cùng chủ trì phần tham luận của các Ban/Đơn vị và có những chỉ đạo, định hướng cách tiếp cận vấn đề và việc triển khai các công tác liên quan trong thời gian tới đảm bảo tuân thủ chủ trương của Chính Phủ, PVN, PVEP, đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn và đạt hiệu quả thực chất.

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng Công ty, Tiến sỹ Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc PVEP đã khái quát rõ nét những nỗ lực và giải pháp giúp đưa PVEP vượt qua khó khăn trong năm thứ 3 liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu trên thế giới. PVEP đã triển khai thực hiện kế hoạch năm với rất nhiều thách thức tồn tại kéo dài như các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ quả của việc cắt giảm đầu tư do trong hơn 2 năm qua cho công tác khoan bổ sung các giếng khai thác cũng như việc thiếu nguồn vốn triển khai các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới, đảm bảo gia tăng trữ lượng.

Bên cạnh đó, những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực thăm dò khai thác vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là những hệ lụy từ các dự án đầu tư không thành công từ năm 2015 về trước vẫn chưa có giải pháp xử lý phù hợp. 

Trong bối cảnh phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn, PVEP đã hoàn thành xuất sắc và thực hiện đúng chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), về đích trước kế hoạch sản lượng PVN giao 44 ngày và hoàn thành vượt mức mục tiêu sản lượng Chính phủ giao thêm, khép lại năm 2017 thành công với kết quả hoạt động SXKD đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Đ/c Nguyễn Văn Quế - Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV và Đ/c Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc PVEP 

đồng chủ trì điều hành Hội nghị

Cụ thể, trong công tác tìm kiếm thăm dò, PVEP đã hoàn thành thu nổ 1.026km địa chấn 2D và 416 km2 địa chấn 3D, triển khai 06 giếng khoan thăm dò thẩm lượng với kết quả gia tăng trữ lượng là 1,0 triệu tấn quy dầu, đạt 100% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác 4,96 triệu tấn quy dầu, đạt 113% kế hoạch năm Tập đoàn giao, trong đó sản lượng của toàn bộ các dự án, bao gồm các bên liên doanh là 12,21 triệu tấn quy dầu, gia tăng 1,73 triệu tấn so với chỉ tiêu Chính phủ giao thêm là 1,3 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate đạt 3,87 triệu tấn (toàn dự án: 8,69 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm. Sản lượng khí bán đạt 1,09 tỷ m3 (toàn dự án: 3,53 tỷ m3), đạt 130% kế hoạch năm. Năm 2017 cũng ghi nhận lần đầu tiên, tất cả các dự án ở trong và ngoài nước của PVEP đều hoàn thành kế hoạch PVN giao năm 2017 và lần đầu tiên PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch (đạt 115%) về sản lượng khai thác dầu tại nước ngoài.

Theo đó, tổng doanh thu của PVEP ước tính 34,047 nghìn tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016); Nộp NSNN là 8,627 nghìn tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế ước tính 8,178 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính 3,515 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền của PVEP đã được đảm bảo an toàn thanh khoản với số dư tại thời điểm 18/12/2017 đạt 10,899 nghìn tỷ đồng. Ước tính tổng tài sản của PVEP tại thời điểm 31/12/2017 là 135,001 nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 70,704 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2017, PVEP đã nỗ lực hoàn thành và đưa vào khai thác Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng (Lô 05-1a); Dự án lắp đặt hệ thống tách - xử lý - xả nước nối với giàn WHP-H1 mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), sớm hơn kế hoạch ban đầu 11 ngày. PVEP cũng vận hành ổn định hệ thống các mỏ hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, tối ưu hóa vị trí giếng khoan phát triển, đảm bảo công tác thi công và đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2017, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phương án phát triển đột phá. Bên cạnh đó, PVEP đã hoàn thành việc tiếp nhận vận hành dự án Lô 01/97-02/97, Lô 01/17-02/17 đảm bảo tuyệt đối an toàn và duy trì khai thác liên tục. PVEP cũng đã rà soát, tối ưu phương án phát triển của các dự án khác, xem xét, đề xuất giãn tiến độ FO/FG trong các năm tiếp theo phù hợp với tình hình hiện nay; đề xuất các giải pháp đột phá trong vận hành các mỏ tận thu khai thác.

Với tổng số 43 dự án dầu khí ở trong và ngoài nước đang triển khai ở thời điểm hiện tại, PVEP tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên nghiệp trong công tác quản lý các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai dự án và tối ưu/tiết giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý và giảm giá thành sản phẩm với tổng mức đạt tối ưu, tiết giảm tới 340 triệu USD. Trong năm 2017, hoạt động khoa học công nghệ của PVEP tiếp tục phát huy hiệu quả và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí Capex/Opex của các đơn vị, dự án với kết quả tối ưu/tiết giảm được 203 triệu USD. Cùng với đó, PVEP đã xét duyệt và công nhận 12 sáng kiến/giải pháp với tổng giá trị làm lợi từ công tác này là 102 triệu USD, đóng góp hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhiều hạng mục công việc tại các dự án.

Các hoạt động của PVEP và các dự án đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố làm gián đoạn đến hoạt động sản xuất. Tại các dự án, liên doanh của PVEP thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ, cứu nạn ngư dân Việt Nam gặp nạn trên biển. Tình hình an ninh, an toàn tại các dự án tại nước ngoài được đảm bảo, PVEP cũng luôn tiếp tục theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái tại các dự án qua các bản tin an ninh an toàn hàng ngày. Công tác bảo vệ môi trường tại các công trình dầu khí được đảm bảo, không có sự cố môi trường nào xảy ra tại các dự án của đơn vị.

Đối mặt với nhiều khó khăn trong năm, các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên PVEP đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc phối hợp với chính quyền thường xuyên tuyên truyền, phát động, động viên người lao động, đoàn viên thanh niên chia sẻ khó khăn của đơn vị, thực hành tiết kiệm, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng triệt để, người lao động PVEP phải gánh chịu nhiều cắt giảm về thu nhập và chế độ phúc lợi, nhưng công tác chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV vẫn luôn được quan tâm, thúc đẩy với nhiều hoạt động như Hội thao, Hội diễn Văn nghệ, Ngày hội Gia đình, Vui tết Trung thu… Mặc dù khó khăn, tập thể CBCNV PVEP và các đơn vị thành viên vẫn luôn nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái và đi đầu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ trong các hoạt động đạt hơn 14,1 tỷ đồng. Trong hoạt động sáng kiến sáng chế, Đoàn Thanh niên cũng đã phát huy vai trò xung kích, đóng góp 02 sáng kiến, giải pháp với số tiền làm lợi là 4,66 triệu USD.

Ghi nhận những thành tựu của PVEP trong năm 2017, các tập thể và cá nhân của Tổng Công ty đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, Chính Phủ, các Bộ/Ngành và được các cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội có uy tín ở trong và ngoài nước vinh danh trong Top 500 các Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Giải thưởng Quality Brand Outstanding 2017, Trusted Green 2017, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc hội nhập ASEAN…Bên cạnh đó các tập thể, cá nhân của PVEP còn được tặng thưởng nhiều giải thưởng về Khoa học Công nghệ: Giải ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC), Best Upstream Oil & Gas Group (2017 Offshore Excellence Awards)…

Khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

Bước sang năm 2018 được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, PVEP xác định nỗ lực hết sức, tìm mọi giải pháp để cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được PVN giao. Trong đó, tập trung vào khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ đang và sẽ khai thác, nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước là 3,66 triệu tấn quy dầu (của toàn dự án là 9,77 triệu tấn quy dầu).

Đồng thời, hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn và trong công việc mà đội ngũ cán bộ quản lý của PVEP đã dành rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thành trong năm 2017 là Báo cáo Đề án cơ cấu lại tổng thể PVEP giai đoạn 2017-2020, PVEP sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của PVN và Bộ chủ quản thông qua các bước xem xét, hiệu chỉnh và trình Chính Phủ phê duyệt, sẵn sàng triển khai các nội dung của Đề án trong những năm tiếp theo. PVEP cũng sẽ tiến hành nghiên cứu và đề xuất về cơ chế quản lý, điều hành các dự án dầu khí phù hợp với pháp luật và quy chế, quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết của PVEP, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DKVN đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể người lao động giúp PVEP hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2017, tiếp tục có đóng góp quan trọng về sản lượng khai thác và doanh thu vào thành tích chung của Tập đoàn cũng như cho nền kinh tế đất nước. Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà PVEP phải đối mặt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị bên cạnh việc tiếp tục làm tốt, triển khai tích cực các giải pháp quản lý, điều hành đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty cần tiếp tục có những đột phá trong giải quyết các vấn đề tồn tại, tháo gỡ được khó khăn để đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Đ/c Nguyễn Quỳnh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Hưởng ứng phát động thi đua năm 2017, Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải và lãnh đạo các đơn vị thành viên, liên doanh đã cùng ký kết Giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu khai thác dầu khí của từng đơn vị trong năm 2018.

Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải và Lãnh đạo các đơn vị sản xuất ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tại Hội nghị Người Lao động, báo cáo của Công Đoàn Tổng Công ty, đại diện Người lao động cho thấy tình hình thực hiện Chính sách nhân viên, Thỏa ước lao động tập thể của PVEP, cho thấy những nỗ lực của Tổng Công ty trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và cam kết với Người lao động. Trong tình hình khó khăn và còn những vướng mắc về thủ tục đầu tư, góp vốn cho các dự án, tác động trực tiếp đến nhiều người lao động; thu nhập và phúc lợi của người lao động tiếp tục giảm sút vì những điều kiện khách quan, tập thể CBCNV PVEP đã luôn cho thấy sự ủng hộ, chia sẻ mọi chủ trương, chính sách của Tổng Công ty và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, “Tam Đồng”, “Tam Tự”, chung sức xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết và giàu văn hóa.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc PVEP đã trả lời và giải đáp trực tiếp, thỏa đáng nhiều câu hỏi của Người lao động, qua đó Hội nghị Người lao động hàng năm tiếp tục là dịp sinh hoạt dân chủ thực chất tại PVEP bên cạnh các hoạt động đối thoại với Người lao động vẫn được tổ chức định kỳ hàng quý.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan tặng cờ thi đua cho Công đoàn PVEP tại Hội nghị người lao động năm 2018

Bằng sự quyết tâm, đồng lòng, tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động PVEP đã và đang nỗ lực hết sức, huy động mọi nguồn lực, tìm kiếm mọi giải pháp để thúc đẩy hoạt động và hiệu quả của các dự án, cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ những tồn tại, nhằm phát huy những kết quả tốt đẹp đạt được trong năm 2017, hướng tới phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Thực hiện: PVEP

Lượt truy cập: 300