PVEP dồn sức hoàn thành kế hoạch năm 2017

14/11/2017

Qua 10 tháng năm 2017, thực thi các giải pháp điều hành hiệu quả, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) an toàn tuyệt đối, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí 10 tháng cũng như các chỉ tiêu SXKD được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao.
Tổng sản lượng khai thác dầu khí tính đến hết tháng 10 tính chung các dự án và các bên liên doanh là 10,25 triệu tấn quy dầu, trong đó phần của PVEP là 4,16 triệu tấn quy dầu, đạt 112% kế hoạch 10 tháng. Trong đó, sản lượng khai thác dầu là 3,25 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch 10 tháng và 107% kế hoạch năm; khai thác khí 913 triệu m3, đạt 128% kế hoạch 10 tháng và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác khí của cả năm 2017.


Hoạt động khai thác dầu khí của PVEP tại mỏ Chim Sáo

Sản lượng khai thác dầu đạt trên mức chỉ tiêu nhờ các giải pháp tối ưu hóa khai thác các giếng khoan và điều chỉnh phù hợp các kế hoạch đóng giếng cho khâu bảo trì ở nhiều mỏ, cùng với đó, sản lượng khí đạt mức xuất bán cao hơn kế hoạch cũng nhờ hầu hết các mỏ được điều hành khai thác ổn định.

Tổng doanh thu 10 tháng của PVEP là 28.071 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch 10 tháng. Lợi nhuận sau thuế 10 tháng là 3.280 tỉ đồng. Tình từ đầu năm, PVEP đã nộp ngân sách Nhà nước 7.097 tỉ đồng, đạt 125% kế hoạch 10 tháng và 105% kế hoạch năm.

Về công tác phát triển mỏ, trong tháng 10-2017, PVEP tập trung hoàn tất các công tác phát triển mỏ tại Dự án Thu gom khí mỏ Đại Hùng, vận hành hệ thống ổn định các mỏ, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác. Cùng với đó, các hạng mục công việc thăm dò, phát triển tiếp tục được rà soát xem xét kỹ trước khi thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của tổng công ty.

Trong tháng 10-2017, các hoạt động của PVEP và các dự án đều đảm bảo an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tại các dự án, liên doanh của PVEP thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ, cứu nạn ngư dân Việt Nam gặp nạn trên biển. Tình hình an ninh an toàn biển trong tháng được duy trì, đảm bảo tốt; các vụ vi phạm được kiểm soát, can thiệp kịp thời, không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến việc vi phạm các công trình dầu khí tại các đơn vị từ các đối tượng tàu cá ngư dân, tàu lạ nước ngoài.

Bên cạnh đó, PVEP đã chủ động theo dõi, triển khai ứng phó, phòng chống với tình hình thời tiết trên biển (áp thấp nhiệt đới, bão…) đảm bảo hiệu quả, kịp thời và luôn tuân thủ theo đúng quy định của PVN/PVEP, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của tổng công ty và các đơn vị. Đặc biệt, trong tháng 10, PVEP đã triển khai ứng phó 2 hoạt động thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông, trong đó có cơn bão Damrey. Tình hình an ninh an toàn tại các dự án tại nước ngoài được đảm bảo, tiếp tục theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái tại các dự án qua các bản tin an ninh an toàn hằng ngày.

Các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ rất được PVEP quan tâm chú trọng, tăng cường. Trong tháng 10, PVEP đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí với Công ty CP FPT bên cạnh thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Halliburton hồi đầu năm đang phát huy hiệu quả tốt. Thông qua việc ký kết này, PVEP sẽ hướng đến mục tiêu chuyển dịch các hoạt động SXKD sang môi trường số hóa (Digital Transformation) nhằm tăng hiệu quả khai khác dầu khí, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động do sự cố của hệ thống thiết bị, tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro cho tổng công ty.

Bên cạnh các hoạt động SXKD, tập thể CBCNV-LĐ đoàn kết và nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn chính là động lực thúc đẩy việc thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD của PVEP. Định kỳ hằng quý, ban lãnh đạo PVEP phối hợp với Công đoàn PVEP thực hiện quy chế dân chủ cơ sở như tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động để kịp thời giải quyết các nội dung kiến nghị, đề xuất, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và thường xuyên giám sát việc thực hiện. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ.

Đặc biệt, Công đoàn PVEP đã tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Nhiều sáng kiến sáng chế của NLĐ được công nhận cấp tổng công ty, cấp Tập đoàn, làm lợi gần 300 triệu USD.

Với dự báo giá dầu trong 2 tháng cuối năm sẽ còn nhiều rủi ro cùng các bất cập về cơ chế đặc thù chưa được tháo gỡ, để tạo điều kiện cho PVEP hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, PVEP kiến nghị Tập đoàn hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư cho thăm dò khai thác, các thủ tục pháp lý cần thiết để PVEP có đủ cơ sở pháp lý cho việc triển khai Dự án Lô 01/17&02/17. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chính thức ban hành, chấp thuận cơ chế tài chính phù hợp cho PVEP/PVN cũng như các cơ chế tài chính theo thông lệ quốc tế, để đảm bảo sự cạnh tranh với các đối tác trong PSC.

Trong 2 tháng cuối năm, PVEP sẽ tập trung triển khai vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các mỏ, dự án, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017.

Lượt truy cập: 152