Petrovietnam tiếp nhận tài sản và hoạt động dầu khí các Lô 01&02

14/09/2017

Tham dự Lễ ký tiếp nhận về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan. Về phía Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí có Chủ tịch HĐTV PVEP Nguyễn Văn Quế và các Phó Tổng Giám đốc Cao Hữu Bình, Phạm Như Khánh cùng nhà thầu dầu khí Petronas tiến hành lễ ký tiếp nhận tài sản và hoạt động dầu khí tại các Lô 01&02. 

Lễ ký Thỏa thuận Bàn giao Tài sản và Hoạt động dầu khí các Lô 01&02

Hợp đồng Chia sản phẩm (PSC) các Lô 01&02 được ký ngày 9/9/1991, có hiệu lực từ ngày 10/9/1991. Tỷ lệ quyền lợi tham gia của các bên nhà thầu là: PCVL 85%, PVEP 15%. Đây là Hợp đồng thuộc thế hệ hợp đồng dầu khí đầu tiên của Petrovietnam và cũng là hợp đồng đầu tiên kết thúc khi hết hạn hợp đồng.

Ông Bacho Pilong - Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án nước ngoài của Petronas

Trải qua 26 năm hoạt động, nhà thầu đã thu được một số thành công nhất định như phát hiện và đưa các mỏ vào khai thác (Ruby vào năm 1998, Pearl và Topaz vào năm 2010, Diamond và Sư Tử Nâu vào năm 2014), các cấu tạo Jade và Emeral đã được phát hiện nhưng chưa được đưa vào khai thác. Tổng sản lượng đã được khai thác từ các mỏ trên đến nay khoảng 116 triệu thùng, sản lượng khai thác trung bình hiện nay là 14.000 thùng/ngày. Hợp đồng đã đem lại lợi ích cho các bên nhà thầu và cho nước chủ nhà. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để hoàn tất thủ tục kết thúc hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam

Là người điều hành kế tiếp các hoạt động dầu khí ở Lô 01&02, Petrovietnam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để duy trì sản lượng khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu, tiến hành các hoạt động thăm dò bổ sung để gia tăng trữ lượng và đưa các phát hiện đã có vào khai thác.

Nguồn: PVN

Lượt truy cập: 317