PV GAS chia cổ tức 40% cho năm 2016

18/04/2017

Ngày 17/4, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), mã chứng khoán GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung trình tại đại hội, trong đó có việc chia cổ tức 40% cho năm 2016.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PV GAS cho biết, năm 2016 PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, đóng góp đáng kể vào Ngân sách Nhà nước và Tập đoàn; trong đó đóng góp khoảng 14% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn; Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cao, trên 17%; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, bình ổn giá LPG trên thị trường trong nước, cung cấp khí để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, 70% thị phần LPG cả nước.

Đoàn chủ tọa điều hành đại hội

Năm 2016, PV GAS đạt sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ 10,3 tỷ m3; tổng doanh thu 60.524 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 7.172 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch; tỷ lệ chia cổ tức 40% (kế hoạch 30%).

Trong năm qua, PV GAS đã có nhiều hoạt động nổi bật như: Áp dụng cơ chế sàn giá khí nhằm bảo đảm lợi nhuận; tăng cước phí vận chuyển đường ống Phú Mỹ - Hồ Chí Minh; hoàn thiện và triển khai chiến lược bán lẻ LPG; công bố sản phẩm bình gas mới mang nhãn hiệu “GAS Dầu khí”; đưa dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 vào sử dụng; góp vốn thành lập Công ty TNHH Khí nhiên liệu Giao thông Vận tải PVGAZPROM, Công ty Cổ phần LNG VIETNAM, CNG Việt Nam; hoàn thành tăng vốn điều lệ PV GAS; uy tín tổng công ty tiếp tục được củng cố, lần thứ 4 liên tiếp lọt vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và vào Top 100 doanh nghiệp Việt Nam bền vững do VCCI bình chọn.

Ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PV GAS báo cáo kết quả hoạt động SXKD của tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Năm 2017, PV GAS đặt kế hoạch đạt sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ 9,2 tỷ m3; tổng doanh thu 51.479 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 5.257 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức là 30%.

Đặc biệt, trong năm 2017 PV GAS sẽ có những sự kiện quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, vị thế của doanh nghiệp như: Hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án GPP Cà Mau vào hoạt động; Dự kiến khởi công dự án LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; Thực hiện đầu tư tài chính vào việc phát triển mỏ Sư Tử Trắng; Từng bước áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực tiên tiến trong tổng công ty.

Sau khi nghe các báo cáo tại đại hội, đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua nội dung các tờ trình như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2017 của PV GAS; Bổ sung, sửa đổi điều lệ tổng công ty… Đồng thời ủy quyền cho HĐQT PV GAS xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2017 hoặc theo giá dầu thực tế.

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại đại hội

Năm 2016, PV GAS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động SXKD đạt kết quả tốt, là một trong số những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để tổng công ty tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch năm 2017, đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Theo PVN

Lượt truy cập: 81