ÔNG NGUYỄN VĂN QUẾ

Ông Nguyễn Văn Quế sinh ngày 01 tháng 07 năm 1962 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp kỹ sư địa chất dầu khí tại Đại học Hóa dầu Bacu, Azerbaijan năm 1987. Tính đến năm 2017, Ông đã có gần 30 năm cống hiến cho ngành dầu khí. 


Từ năm 1988 đến năm 1995, Ông là Kỹ sư Địa chất của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (VSP). 
Từ năm 1995 đến năm 2003, Ông lần lượt giữ các vị trí kỹ sư, Chánh địa chất, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Dầu khí Việt Nhật. 
Từ tháng 2003 đến 8/2007, Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thăm dò, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Liên doanh điều hành chung Cửu Long, là 1 trong những Đơn vị Triển khai công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác lớn nhất Việt Nam.
Từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2008, Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Dự án PVEP tại Algeria, một Dự án trọng điểm lớn nhất của PVEP lúc bấy giờ.
Từ tháng 6/2008 đến tháng 7/2009, Ông được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVEP.
Từ tháng 7/2009 đến tháng 8/2010, Ông được điều động về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí Nước ngoài để trực tiếp tham gia cùng với đối tác Nga quản lý và thúc đẩy triển khai Dự án trọng điểm nước ngoài của PVN tại Nga (Nhenhexky) theo hướng hiệu quả nhất.
Từ tháng 8/2010 đến tháng 2/2014, Ông được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam một lần nữa bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVEP, trong giai đoạn này ông đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao như: trực tiếp điều hành công tác quản lý mỏ và đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí; chủ tịch Hội đồng Thẩm định các Dự án đầu tư lớn của PVEP cả trong nước và nước ngoài; chủ tịch Hội đồng sáng kiến, sáng chế của PVEP. 
Từ tháng 2/2014 đến tháng 18/5/2017, Ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long (Cửu Long JOC), đồng thời giữ các chức vụ trong Đảng như: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVEP; Bí thư Đảng bộ Cửu Long JOC. Cửu Long JOC là Công ty Liên doanh Điều hành Dự án trọng điểm Lô 15-1 và mang lại nguồn thu lớn nhất cho PVEP.
Bên cạnh những công tác chuyên môn, quản lý nêu trên, ông Nguyễn Văn Quế đã tốt nghiệp các khóa học bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; lý luận chính trị cao cấp và các khóa học chuyên ngành khác. 
Với bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như trực tiếp điều hành các Dự án trọng điểm của PVN/PVEP. Ngày 19/5/2017, ông Nguyễn Văn Quế đã được Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm giữ trọng trách Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).