TS. Vũ Thị Ngọc Lan

Bà Vũ Thị Ngọc Lan sinh năm 1973 tại Hà Nội. Bà đã tốt  nghiệp Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Tài Chính  - Ngân Hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân; cử nhân Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ; Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Tổng hợp Washington, Hoa kỳ (Washington State University). 

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1995, Bà làm việc cho Công ty Đầu tư và Tư vấn Tài chính ASHTA Internation Inc., (Hoa Kỳ). Từ tháng 6 năm 1996 bà chuyển công tác sang ngành Dầu khí. Đến nay, sau gần 20 năm làm việc trong ngành Dầu khí Bà đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau trong lĩnh vực tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt nam. 

Giai đoạn 1996-2000, Bà đảm nhận vị trí chuyên viên tài chính tại Ban Tài chính, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt nam - PetroVietnam). 

Từ năm 2000, thực hiện chủ trương thành lập một Định chế tài chính mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bà là một trong những người đầu tiên được lãnh đạo Tập đoàn điều động vê thành lập Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí – PVFC). Là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của PVFC, góp phần không nhỏ trong công cuộc đưa PVFC trở thành một Tổng Công ty tài chính có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, trong giai đoạn 2000 – 2009, Bà đã giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí như: Trưởng phòng Dịch vụ ủy thác, Trưởng phòng quản lý dòng tiền… Tháng 9/2006, bà Vũ Thị Ngọc Lan được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tài chính Dầu khí. Đến 7/2008, Bà trở thành Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí.

Từ tháng 1/2009, Bà Vũ Thị Ngọc Lan được điều động về làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực tài chính, hiện Bà đang được giao phụ trách lĩnh vực Tài chính, Kế toán và Kiểm Toán, của Tổng công ty. Bà Vũ Thị Ngọc Lan là Phó Tổng Giám đốc PVEP trẻ nhất trong Ban Lãnh đạo của PVEP./.