TS. Nguyễn Tiến Long

Ông Nguyễn Tiến Long sinh năm 1959 tại Phú Thọ. Năm 1982 ông tốt nghiệp trường Đại học Mỏ – Địa chất chuyên ngành Địa chất Dầu khí. Năm 2004, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Địa chất Dầu khí tại trường Đại học Mỏ  – Địa chất. Đến năm 2013, Ông đã công tác trong ngành dầu khí tròn 30 năm

Tháng 4/1983, Ông khởi nghiệp là nghiên cứu viên tại Viện Dầu khí Việt Nam và công tác tại Viện trong 10 năm liền.

Tháng 5/1993, ông chuyển sang làm việc cho Công ty Thăm dò và Khai thác British Gas (British Gas E&P Ltd.) tại Tp Hồ Chí Minh với chức danh địa chất chính.

Tháng 1/1997, ông Nguyễn Tiến Long được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Đề án (phụ trách khu vực phía Nam), Công ty Giám sát các Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí PetroVietnam (PVSC) tại Tp Hồ Chí Minh, một trong hai đơn vị tiền thân của PVEP. 

Từ tháng 3/1999, ông làm Kỹ sư chính tại Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long JOC tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 10/2004, Ông làm Trưởng phòng Thăm dò – Công nghệ mỏ, Công ty Liên doanh Điều hành chung Hoàn Vũ JOC tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 6/2007, Ông được bổ nhiệm giữ các chức vụ Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò trong nước, Phó Giám đốc Chi nhánh PVEP-HCM, Trưởng Dự án nghiên cứu chung Maracaibo Cretaceous Carbonte của PetroVietnam – PVEP với Venezuela; Chánh địa chất kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật – Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Tháng 2/2010, ông Nguyễn Tiến Long được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Hiện nay, ngoài trách nhiệm là Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác tìm kiếm thăm dò và gia tăng trữ lượng dầu khí tại Việt Nam và nước ngoài, Ông Nguyễn Tiến Long còn là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ Tổng Công ty. Đồng thời, Ông Nguyễn Tiến Long cũng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành viên Dầu khí Nước ngoài (PVEP Overseas), đơn vị thành viên của PVEP có nhiệm vụ chính là quản lý các dự án dầu khí của PVEP tại nước ngoài.