Ông Trương Hồng Sơn

Ông Trương Hồng Sơn sinh năm 1968 tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Tổng hợp Odessa, Liên bang Xô Viết (nay là Ukraina) và Thạc sỹ Luật tại Đại học Tổng hợp Dundee (Vương Quốc Anh).
 
Bắt đầu làm việc trong ngành dầu khí từ năm 1993, Ông Trương Hồng Sơn đã trải qua 10 năm công tác tại Công ty Giám sát các Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí (PVSC) và sau đó là Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC) – một trong hai đơn vị tiền thân của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), lần lượt trải qua các vị trí Chuyên viên Luật, Phó Trưởng Phòng Quản lý Hợp đồng, Quyền Trưởng Phòng Quản lý Dự án và Tư vấn Luật, Trưởng Phòng Quản lý Dự án. Ông đã tham gia đàm phán nhiều Hợp đồng Dầu khí trong và ngoài nước, tiêu biểu là Hợp đồng dạng Liên doanh Điều hành đầu tiên của Việt Nam (Cửu Long JOC – Lô 15.1) trong các năm 1995 -  1998, cũng như các Hợp đồng đầu tiên ở nước ngoài như tại Iraq, Malaysia và Mông Cổ từ năm 1998. 
 
Năm 2003, Ông Trương Hồng Sơn chuyển vào công tác tại Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) – cũng là tiền thân của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí với chức danh Chánh Văn phòng, cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Luật Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) vào năm 2005. 

Từ năm 2007 đến nay, Ông Trương Hồng Sơn được điều chuyển về Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí với vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách hai lĩnh vực luật và thương mại.  Ông đã chỉ đạo triển khai các công việc thuộc các lĩnh vực trên, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty và các Dự án, tuân thủ các quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Tổng Công ty theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận với tiêu chuẩn của công ty dầu khí quốc tế. Là chuyên gia pháp lý đầu ngành của PetroVietnam, Ông Trương Hồng Sơn tiếp tục trực tiếp tham gia đàm phán hầu hết các Hợp đồng Dầu khí của PVEP, đặc biệt các Dự án Dầu khí trọng điểm của Tổng Công ty như Dự án Junin 2 tại Venezuela, Dự án Lô 67 tại Peru, v.v…