Ông Phạm Như Khánh

Ông Phạm Như Khánh sinh năm 1960 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp kỹ sư Khí tượng – Thủy văn, Đại học Khí tượng – Thủy văn tại Leningrad, Liên Xô cũ, đồng thời là cử nhân Kinh tế của Đại học Ngoại thương Hà Nội. 

Năm 1984, sau thời gian tu nghiệp tại Liên bang Xô Viết, ông công tác với các vị trí kỹ sư, kỹ sư trưởng khảo sát công trình biển cho dự án mỏ Bạch Hổ tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (nay là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro), tham gia vào việc thiết kế, lắp đặt giàn khai thác đầu tiên của Vietsovpetro.

Trong thời gian từ năm 1990 – 2000, Ông Phạm Như Khánh đã trải qua nhiều cương vị công tác ở nhiều công ty dầu khí trong nước và quốc tế: Chánh Hành chính tại Công ty Dầu khí Scepter Resources (Canada) – Petrovietnam I,  Phụ trách hậu cần Giàn khoan Công ty Dầu khí – BP, Trưởng Đại diện của PetroVietnam I tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó phòng, sau đó là Trưởng phòng Hợp đồng của PVSC, Trưởng Chi nhánh của Công ty Đầu tư Phát triển khí (PIDC) tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông là một trong những cán bộ tham gia trực tiếp vào việc đàm phán Hợp đồng thành lập Công ty Liên doanh đầu tiên của Việt Nam – Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long JOC. Sau khi Cửu Long JOC được thành lập, tháng 10/1998, Ông được biệt phái làm Chánh Hành chính  Cửu Long JOC và có đóng góp quan trọng trong những thành tích lớn mà công ty đạt được: phát hiện ra mỏ Sư Tử Đen chỉ 1 năm sau khi thành lập và có dòng dầu đầu tiên chỉ sau đó 5 năm.

Năm 2001, Ông Phạm Như Khánh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Liên doanh Điều hành Chung Côn Sơn, phụ trách dự án thăm dò Lô 10, 11/1. Ông là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ Tổng giám đốc một công ty liên doanh điều hành dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí.
Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí vào năm 2011, Ông giữ chức vụ Giám đốc Chi Nhánh PVEP tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 – 2011.

Trong Ban Tổng giám đốc PVEP, Phó Tổng giám đốc Phạm Như Khánh được phân công phụ trách chính các lĩnh vực đầu tư phát triển, chiến lược, kế hoạch và quản lý dự án.