Ông Cao Hữu Bình

Ông Cao Hữu Bình sinh năm 1960 tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp Đại học Mỏ – Địa chất chuyên ngành Địa chất Dầu khí năm 1983. Tính đến nay, ông đã công tác trong ngành dầu khí gần 30 năm.
 
Tháng 4/1984, ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí là Kỹ sư thử vỉa tại Công ty Dầu khí I, Thái Bình, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. 8 năm sau đó, ông chuyển sang làm Kỹ sư Địa chất Dầu tại Công ty PetroVietnam II thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. PetroVietnam II là đơn vị tiền thân đầu tiên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí – PVEP, sau này được chuyển đổi thành Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), một trong hai đơn vị tiền thân của PVEP ngày nay.
 
Tháng 3/1993, ông là Kỹ sư Địa chất dầu của Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), một trong hai đơn vị tiền thân của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP.
 
 Tháng 5/1999, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Công nghệ mỏ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Đến tháng 6/2002, ông tiếp tục được bổ nhiệm ở vị trí Trưởng ban Công nghệ Mỏ – PVEP.
 
Từ tháng 9/2009 đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), phụ trách trực tiếp Chi nhánh Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và là Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí PVEP Venezuela. Về chuyên môn, hiện nay Ông được phân công điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp các công việc liên quan đến hoạt động quản lý mỏ và đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí của các Dự án Dầu khí tại nước ngoài của PVEP và làm Trưởng đại diện một số Dự án dầu khí khác ở trong và ngoài nước của Tổng Công ty.